Menu

KC PRIESTOR

KC PRIESTOR

Náš príbeh

Vďaka workshopom, seminárom, súťažiam alebo príjemným oddychovým večerom budujeme komunitu ľudí, ktorí trávia svoj čas zmysluplne a svojou pomocou, myšlienkami a nápadmi zároveň prispievajú k realizácii originálnych a prospešných projektov v meste. Staviame na troch pilieroch, ktorými sú kultúra, rozvoj a podpora.

V KC PRIESTOR sa môžu ľudia realizovať, načerpať novú energiu, spoznať nových priateľov a zároveň rozšíriť svoje vedomosti v oblastiach, o ktoré sa zaujímajú. Cieľom centra je poskytnutie zmysluplných aktivít počas voľného času pre všetky vekové skupiny, no najmä mládež, ktorá si bežne volí jednoduchšie formy trávenia voľného času. Okrem voľnočasových aktivít je naším cieľom poskytnúť priestor na rozvoj neziskového sektora v Seredi a v okolí a zároveň podporiť podnikateľské myslenie v komunite, ktoré bude viesť k novým inovatívnym firmám, podujatiam, neziskovkám či zvýšenému záujmu o dobrovoľníctvo v meste.

Stručný popis organizácie

Vďaka workshopom, seminárom, súťažiam alebo príjemným oddychovým večerom budujeme komunitu ľudí, ktorí trávia svoj čas zmysluplne a svojou pomocou, myšlienkami a nápadmi zároveň prispievajú k realizácii originálnych a prospešných projektov v meste. Staviame na troch pilieroch, ktorými sú kultúra, rozvoj a podpora.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma