Menu

Profil eRko - HKSD

eRko - HKSD

Náš príbeh

Vykročte s eRkármi na cestu života. Podporte pravidelné stretká a akcie. Nech deti robia kroky k osobnej zrelosti v spoločenstve priateľov.

Našim poslaním je pomáhať pri formovaní detí na zrelé osobnosti a dopĺňať tak výchovu v rodine a škole cez voľnočasové aktivity. Poslanie uskutočňujú dobrovoľníci cez osobný príklad a rozvíjanie tvorivého spoločenstva s deťmi.

Našu činnosť rozvíjame v troch veľkých programoch:

Program pravidelného stretávania sa skupiniek eRka – pravidelná a systematická celoročná práca s deťmi v skupinkách.

Program rozvojového vzdelávania a spolupráce – DOBRÁ NOVINA je celoročný program vzdelávania o živote v rozvojových krajinách pre deti a ich vedúcich a kolednícka akcia a verejná zbierka vo vianočnom období, z ktorej eRko financuje rozvojové projekty v Afrike. Deti prinášajú do rodín radostnú vianočnú zvesť a učia sa solidarite s núdznymi v rozvojových krajinách. Ročne sa do Dobrej noviny zapája viac ako 25 000 koledníkov z 1 100 obcí Slovenska. Zo zbierky Dobrej noviny podporujeme takmer 30 rozvojových projektov v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, Rwande.

Program vydavateľskej činnosti pre deti - časopis REBRÍK , jediný detský katolícky časopis pre deti od 6 – 10 rokov na Slovensku pre deti v skupinkách, v školách i rodinách. Obsah je zameraný na rozvoj spolupatričnosti, sociálneho cítenia detí a aktívneho zmysluplného trávenia voľného času. Má náklad 8500 ks.

Koľko nás je?
Vo viac ako 220 obciach Slovenska sa v takmer 400 spoločenstvách stretáva 7000 členov.

Práca s deťmi podobná dnešnému eRku začala v roku 1973 na základe potreby pomôcť pri výchove detí v kresťanských rodinách. Podnecovateľom k laickému apoštolátu detí bol v tých rokoch Evžen Valovič (dnes čestný predseda eRka), ktorý oslovoval pre prácu s deťmi najmä mladých vysokoškolákov. V čase totalitného režimu bola činnosť vykonávaná tajne s duchovnou starostlivosťou otca biskupa Jána Ch. Korca. Mladí sa stretávali s deťmi v rodinách detí a na výletoch. V lete 1990 začala dlhodobá spolupráca s rakúskou organizáciou Katholische Jungschar Österreich a na celoslovenskej rade 22.9.1990 mladí, ktorí pracovali s deťmi, spísali stanovy samostatnej organizácie Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Od decembra roku 1990 začali používať názov eRko. V priebehu rokov sme si vytvorili vlastný systém vzdelávania a neustále ho rozvíjame. Od roku 1991 vychádza pre vedúcich eRka metodický časopis LUSK a ďalšie metodické materiály a príručky. V roku 1992 sme zaviedli systém ročných. Neskôr sme začali realizovať aj väčšie aktivity pre deti napr.: kampaň Vypni telku, zapni seba, Detský čin pomoci a Misijná púť detí. Od začiatku činnosti vydávame časopis REBRÍK. Od roku 1995 organizujeme kolednícku akciu DOBRÁ NOVINA. Popri obnovení tradície koledovania obsahuje aj rozmer solidarity, rozvojovej spolupráce a vzdelávania. V roku 2002 eRko prvykrát vyslalo dobrovoľníkov na niekoľkomesačnú dobrovoľnícku službu do projektov v Afrike.Aktívne sa chceme podieľať na rozvoji občianskej spoločnosti a prispievať k pozitívnemu ovplyvňovaniu jej hodnotového smerovania. Uskutočňujeme to sprítomňovaním našich hlavných hodnôt (otvorené spoločenstvo, radostná služba, úcta k životu, živá viera, zodpovednosť a dôvera).Vďaka za každý príspevok. Stále sa presviedčame o pravdivosti príslovia „Keď veľa „malých“ obyčajných ľudí na mnohých miestach urobí veľa malých dobrých vecí urobia spolu veľké dielo...“

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma