Menu

Profil Martin Iždinsky

Martin Iždinsky

Povolanie: som na materskej

Moje krédo

Vždy pomôž ak vieš tomu ,ktorý potrebuje tvoju pomoc.

Moje výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená