Menu

Profil Diecézna charita Nitra

Diecézna charita Nitra

Telefónne číslo: +421918131605

Email: petra.galusova@charitanitra.sk

Ulica: Samova

Číslo: 4

Mesto: Nitra

PSČ: 94901

IČO: 35602406

Web: www.charitanitra.sk

Naše krédo

Blízko pri človeku!

Stručný popis organizácie

Prevádzkujeme: - "Dom charity sv. Rafaela" - prenocovanie, výdaj stravy, osobná hygieny, ošatenie, predaj časopisu Nota Bene. - Detský charitný dom sv. Lujzy s kapacitou 12 detí - Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky - komplexná liečba, úľava od bolesti, psychické a duchovné potreby, pomoc príbuzným - opatrovateľskú službu, požičiavanie zdravotných pomôcok - chránenú dielňu pre zdravotne znevýhodnených na trhu práce - potravinová pomoc - pomoc asýrskym kresťanom.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma