Menu

Profil Aetós

Aetós

Náš príbeh

Aetós je občianske združenie združujúce ľudí, ktorým záleží na mladom človeku vidiac v ňom veľký potenciál. Svojou činnosťou sa usiluje poskytnúť mladým ľuďom priestor na rozvoj všetkých oblastí ľudského života, pričom kladie dôraz na duchovný rozmer.

Víziou občianskeho združenia je vyformovať z mladých ľudí zrelého človeka, ktorý svoj život zakladá na kresťanských princípoch, jeho duchovnosť preniká všetky oblasti jeho života a formuje okolie, v ktorom žije. Aktivity organizované občianskym združením Aetós sa usilujú zachytiť rozmanitosť, ktorú do sveta prináša výnimočnosť každého človeka ako prostriedok oslovenia, čo najväčšieho spektra mladých ľudí. Organizuje podujatia, ktoré podľa zamerania možno rozdeliť do troch skupín:
- Duchovné, ktorých cieľom je priamo ohlasovať kresťanské posolstvo, duchovne sprevádzať, nábožensky vzdelávať a formovať pre službu. (Animátorská škola, Kvetný víkend, Camp Eparchie, Tematické víkendy, Tematické večery, Odpust mladých a Púť mladých.)
- Kultúrne, ktoré sa usilujú poukázať na silu kresťanstva pri formovaní kultúry a objavovať krásu v prírode a umení. (Prehliadka zborov, Wojtylova stopa)
- Športové, skrze ktoré sa poukazuje na komplexnosť človeka ako duchovno-telesnú bytosť. (Volejbalový turnaj dievčat, Stolnotenisový turnaj, Vianočný futsalový turnaj, cyklotúra, Turistický deň, Turnaj v plážovom volejbale).

Web
aetos.sk

Stručný popis organizácie

Aetós je občianske združenie združujúce ľudí, ktorým záleží na mladom človeku vidiac v ňom veľký potenciál. Svojou činnosťou sa usiluje poskytnúť mladým ľuďom priestor na rozvoj všetkých oblastí ľudského života, pričom kladie dôraz na duchovný rozmer.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma