Menu

Profil Podnikateľská aliancia ...

Podnikateľská aliancia Slovenska

Telefónne číslo: 0948 223 508

Email: pas@alianciapas.sk

Ulica: Bajkalská 25

Číslo: 212

Mesto: Bratislava

PSČ: 827 18

IČO: 37927850

Web: http://alianciapas.sk/

Náš príbeh

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti. Hlavnou črtou aktivít PAS je, že nesleduje záujmy jednotlivých podnikateľov či odvetví hospodárstva, ale záujmy podnikateľského sektora ako celku v kontexte celospoločenského rozvoja.

Aliancia stojí na piatich pilieroch – na etickosti, zákonnosti, otvorenosti, principiálnosti a solidárnosti.

Hlavnou črtou aktivít PAS je, že nesledujú záujmy jednotlivých podnikov alebo skupín podnikov, ale záujmy podnikateľského sektora ako celku v kontexte celospoločenského rozvoja. V realizovaných aktivitách sa naplno uplatňuje princíp starostlivosti o verejné statky. 

Cieľom je, aby sa podmienky na podnikanie zlepšovali pre všetkých, ktorí pôsobia na trhu.


Naše krédo

Čo najlepšie podmienky na podnikanie pre všetkých, ktorí pôsobia na trhu.

Stručný popis organizácie

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti. Hlavnou črtou aktivít PAS je, že nesleduje záujmy jednotlivých podnikateľov či odvetví hospodárstva, ale záujmy podnikateľského sektora ako celku v kontexte celospoločenského rozvoja.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma