Menu

Profil Bratislavská kynologická ...

Bratislavská kynologická záchranárska brigáda

Náš príbeh

BKZB združuje dobrovoľníkov, ktorí sa už od roku 1994 venujú výcviku záchranárskych psov. Špeciálne vycvičené psy dokážu vyhľadávať nezvestných a stratených v lesných porastoch a ruinách budov.

Naše poslanie:
BKZB je skupina dobrovoľných záchranárov, ktorej poslaním je hľadanie stratených či zavalených osôb za pomoci vycvičených záchranárskych psov. Pravidelne sa zúčastňujeme medzinárodných cvičení a skúšok záchranárskych psov a neustále sa podrobujeme testom, aby sme boli v každej situácii čo najprofesionálnejšie pripravení pomáhať. Pomáhame bezplatne. Vzdelávame sa nielen v oblasti výcviku psov, ale aj v poskytovaní prvej pomoci, topografii, rádiokomunikácii a mnohých ďalších oblastiach. 
V roku 2018 sme podpísali s Ministerstvom vnútra SR Zmluvu o poskytovaní pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému a stali sme sa súčasťou Integrovaného záchranného systému.
Naše aktivity:
Okrem pátrania po nezvestných sa pravidelne venujeme aj iným aktivitám, ako je osveta dobrovoľníctva, školenia prvej pomoci, súťaže pre deti, podpora psíkov v útulkoch, charitatívne podujatia pre deti z detských domovov, domovov sociálnych služieb, krízových centier apod. 
V roku 2019 sme prispeli k revitalizácii výbehu pre psov v Ružinove a odstránili tri nelegálne skládky stavebného odpadu v Lozorne a Rohožníku.
Projekt trenažér:
Našim najväčším projektom je budovanie Výcvikového centra pre záchranárske psy v Rohožníku. Od roku 2016 sa nám na ploche cca 4000 m2 podarilo vybudovať výcvikové centrum, ktoré slúži nielen pre výcvik záchranárskych psov, ale aj ostatných zložiek IZS (HaZZ, DHZ, SČK ...). Vrámci spoločných cvičení týchto zložiek je možné precvičovať súčinnosť a koordináciu postupov pri záchrane osôb zo zrútených budov. Od roku 2016 sa na trenažéri konali viaceré akcie s medzinárodnou účasťou - 2x cvičenie záchranárskych zložiek SimEx, 2x skúšky záchranárskych psov podľa národného skúšobného poriadku NSPZT, 3x skúšky záchranárskych psov podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR, 2x súťaž záchranárskych psov s názvom Pressburg-Rohrbach Dog Cup, Workshop "Pátracia akcia", školenie prvej pomoci a súťaž pre malých záchranárov Záchranársky viacboj - junior.
Výzva:
Všetci naši členovia pôsobia v BKZB ako dobrovoľníci bez nároku na finančnú odmenu. Každoročne každý z našich dobrovoľníkov prejazdí stovky kilometrov na pátracie akcie, tréningy, sústredenia, súťaže, brigády, ukážky v MŠ, ZŠ ...Vrámci finančných možností sa BKZB snaží svojim dobrovoľníkom prispievať na niektoré výdaje spojené so spoločnými aktivitami združenia. Pokryť všetky náklady, ktoré naši členovia vrámci svojho voľného času do našich projektov investujú, je však nemožné. Preto by sme vrámci tejto výzvy chceli vyzbierať financie, ktoré by slúžili na pokrytie časti nákladov na pohonné hmoty pri výjazdoch na pátracie akcie po nezvestných osobách. 

Stručný popis organizácie

BKZB združuje dobrovoľníkov, ktorí sa už od roku 1994 venujú výcviku záchranárskych psov. Špeciálne vycvičené psy dokážu vyhľadávať nezvestných a stratených v lesných porastoch a ruinách budov.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma