Menu

Profil Ženské kruhy

Ženské kruhy

Telefónne číslo: 0911 415 751

Email: zenskekruhy.oz@gmail.com

Ulica: Na hlinách

Číslo: 17

Mesto: Trnava

PSČ: 91701

IČO: 42286905

Web: zenskekruhy.sk

Náš príbeh

Prinášame komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo, ako na prirodzenú a dôležitú súčasť života ženy. Sme presvedčené/í, že toto obdobie by malo byť prežité pozitívne a bez pocitu straty kontroly nad vlastným telom.

Občianske združenie Ženské kruhy vzniklo v septembri 2011. Vznikli sme, aby slobodná vôľa, dôstojnosť a rešpektovanie ženy pri pôrode boli samozrejmosťou. Veríme, že pôrodná skúsenosť ženy má veľký vplyv na jej následný osobný život a na jej materstvo. Rovnako spôsob, akým dieťa príde na svet a ako s ním narábame v prvých chvíľach jeho života, zreteľne ovplyvňuje jeho ďalší fyzický a psychický vývoj. Pôrod nestačí iba „prežiť“. Pri pôrode je rovnako dôležité rešpektovať prežívanie a potreby ženy a dieťaťa a zabrániť tak ich zbytočným fyzickým a/alebo psychickým traumám.

O čo nám ide?Informujeme ženy o prirodzenom pôrode, zvyšujeme ich právne povedomie o ich ľudských, rodičovských a pacientskych právach a tým chceme dosiahnuť pozitívne zmeny v týchto oblastiach: ĽUDSKO-PRÁVNA • zastaviť nerešpektujúce správanie voči žene a dieťaťu počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia v zdravotníckych zariadeniach • dosiahnuť, aby si žena mohla zvoliť okolnosti svojho pôrodu ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ • vrátiť prirodzené pôrody do slovenských pôrodníc • uviesť do praxe uplatňovanie vyhlášky o kompetenciách pôrodných asistentiek • dosiahnuť, aby boli lekárske zásahy počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia vykonávané v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch (Evidence Based Medicine) • rešpektovať potrebu intimity pri pôrode a zachovanie neoddeliteľnej jednoty matky a dieťaťa VEREJNÁ MIENKA/PRIRODZENÝ PÔROD • zbúrať mýtus, že žena nevie porodiť bez aktívnych lekárskych zásahov • zbúrať mýtus, že fyziologický pôrod je nepríjemný a nebezpečný zážitok, nevyhnutne sprevádzaný bolesťou • podporiť ženy vo viere vo vlastné telo a svoje dieťa Uvedené ciele chceme dosiahnuť presadzovaním systémových zmien v zdravotnej starostlivostiposkytovanej tehotným a rodiacim ženám, zvyšovaním povedomia verejnosti o tehotenstve aprirodzenom pôrode a poskytovaním adresnej pomoci tehotným a rodiacim ženám.

Čo sa nám už podarilo?• založili sme a spravujeme webovú stránku www.zenskekruhy.sk, na ktorej uverejňujeme pozitívne pôrodné príbehy, píšeme (aj) o tabuizovaných témach, sprostredkujeme anonymné svedectvá žien, ktorých práva boli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti porušené, ponúkame odborné články z oblasti tehotenstva a pôrodu, informujeme o našich aktivitách a projektoch, blogujeme k aktuálnym témam •  spolu so združením ODZ (Občan, demokracia a zodpovednosť) sme vydali publikáciu "Ženy, matky, telá", ktorá sa ako práva na Slovensku venuje problematike pôrodnej starostlivosti z pohľadu ľudských práv žien (k stiahnutia na našej stránke). Koncept ľudských práv v pôrodníctve sme na vyžiadanie prezentovali odbornej lekárskej verejnosti (na kongrese Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti) • venovali sme sa advokačným aktivítám: písanie otvorených listov, hromadných pripomienok, petícií, reagovali sme na mediálne vyjadrenia týkajúce sa pôrodníctva a podpory bondingu a dojčenia, žiadali o nápravu mylných informácií. Spolupracovali sme na vypracovaní tieňovej správy CEDAW za SR (Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie na ženách) • V októbri 2014 sme realizovali mediálnu kampaň v spolupráci z RTVS k téme Bonding - matkina náruč po pôrode. K tejto téme sme vydali aj brožúrku, ktorú sme s finačnou pomocou (aj darcov z ludialudom.sk) vytlačili a poslali do každej pôrodnice v SR. • Informovali sme zastúpenie UNICEF na Slovensku o nedodržiavaní BFHI (Baby Friendly Hospital Initiative) princípov v nemocniciach označených týmto titulom (na základe informácií z prieskumu slovenských pôrodníc). ° Zapezpečili sme preklad titulkov a finačne prispeli na vznik filmu "Mikropôrod", ktorá dostal ocenenie na medzinárodnom filmovom festivale "Life Sciencies" v Prahe. °Zorganizovali sme besedy a priemietania filmov v rôznych kútoch Slovenska za účelom zvyšovania povedomia o prirodzenom tehotenstve a pôrode.

Čo plánujeme? •Spracovať a publikovať získané dáta o šití pôrodných poranení, zasadené do kontextu tzv. dobrej praxe. Publikáciu vydať a širiť v odborných aj laických kruhoch • ďalej rozširovať sieť fyzických aktivít Ženských kruhov (besedy, premietania filmov, pravidelné stretnutia, semináre) v rámci celého Slovenska • pokračovať s uverejňovaním článkov na stránke www.zenskekruhy.sk – pôrodné príbehy, séria článkov o vyšetreniach v tehotenstve, články o rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti pri pôrode a i.

Na čo potrebujeme finančné prostriedky?Väčšina našich aktivít je výsledkom dobrovoľníckej neplatenej práce našich členiek a sympatizantiek. Vaše dary chceme využiť na pokrytie existujúcich nevyhnutných nákladov (napr. mzdy, cestovné náklady, tlač materiálov, preklady a i.). Našich darcov/kyňe a sympatizantov/tky priebežne informujeme o našich projektoch a aktivitách prostredníctvom newsletter-a. Na odber newsletter-a sa prosím prihláste na našej stránke.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma