Menu

Profil K prameňom Bebravy

K prameňom Bebravy

Náš príbeh

Dobrý deň prajeme,

obraciame sa na Vás s možnosťou prejaviť Vašu spokojnosť s našimi doterajšími aktivitami prostredníctvom tohto darovacieho portálu a pomôcť nám napredovať smerom k trvalo-udržateľnému rozvoju Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy a prinavrátiť stratenú úctu a spätosť s miestnou prírodou a odkazom našich predkov.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Tím OZ-ka K prameňom Bebravy :-)

Môj príbeh za vodou

    Môj príbeh za vodou sa začal po smrti babky Emy Ďurišovej, rodenej Pištovej, ktorej nikto inak nepovedal len ako Emka od Baťkových. Písal sa rok 2010, kedy  som sa začal vracať do regiónu horného toku rieky Bebrava, dediny Čierna Lehota, odkiaľ pochádza moja rodina. Tá tu žila viac ako stopäť desiat rokov až do príchodu kolektivizácie poľnohospodárstva v 70-tych rokoch minulého storočia, ktoré bolo hlavným zdrojom príjmom mojej rodiny. Preto boli prinútení dedinu opustiť a presťahovať sa za prácou do mesta.

    Odvtedy rodinná chalupa chátrala a bola bez života tak, ako aj okolité polia, lesy a lúky. Postupom času, ako som ju začal obnovovať, som sa začal zamýšľať, ako prinavrátiť tomuto regiónu život, ktorý by bol v súlade s prírodou a kultúrnym odkazom mojich predkov.

    Postupne tak vzišiel nápad vybudovať náučný chodník, ktorý by informoval o najväčšom bohatstve tejto oblasti – vody. Ten by nevznikol bez aktívnej podpory turistov z KST Kamarát Uhrovec a stromákov zo Stromu života. Na viacerých informačných paneloch náučného chodníka informujeme návštevníkov o tom, prečo práve nosnou témou je voda, aký je jej prírodný, teda geologický pôvod, ako ju človek využíval v minulosti pri svojich činnostiach ako sú pastierstvo, poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo. Činnosti, ktoré sú pre túto dolinu typické a ktoré jej dali súčasnú podobu. Zvyšok panelov sme venovali tomu, ako bohaté vodné zdroje využívame vybudovaným unikátnym diaľkovodom na zásobovanie zhruba 150-tisíc obyvateľov a ako zabezpečiť trvalo-udržateľný rozvoj v tejto časti Slovenska. Inšpirovali sme sa rakúskou stranou a Múzeom horskej vody vo Wildalpene. Chodník prirodzeným spôsobom nadväzuje na jeho staršieho súrodenca "Rohatá skala - Hrádok", ktorý informuje o miestnej faune a flóre.

    Pri slávnostnom otváraní chodníka, tzv. Slávnosť vody Podhoria, sme zapojili do programu miestnu komunitu obyvateľov, politických reprezentantov a v neposlednom rade to najdôležitejšie, našu budúcnosť - miestnu základnú školu. Potom nasledovala ekumenická bohoslužba, kde miestny katolícky farár a evanjelická farárka posvätili tento chodník a posvätili pamätnú tabuľku venovanej Emke od Baťkov.

    V ďalšej etape sme s dobrovoľníkmi vybudovali v základoch sušiarne ovocia U Baťkov posedenie pre turistov s voľne prístupnou prírodnou chladničkou „Pivko pre pocestných“, kde nájdu návštevníci voľne dostupné alkoholické, nealkoholické pivo a radler s pokladničkou na dobrovoľný príspevok. Z tohto príjmu financujeme propagačné materiály ako magnetky, letáky, pohľadnice a ďalšie aktivity nášho občianskeho združenia. Viac ako 90% návštevníkov zanechá príspevok za osvieženie.

    V súčasnosti sa chystáme na rekonštrukciu sušiarne ovocia, jej sfunkčnenie a vytvorenie komunitného priestoru na stretávanie pri sušení ovocia s podporou obnovy pestovania tradičných odrôd ovocných stromov v zmysle odsúhlasenej Koncepcie rozvoja OZ.

    Aktuálne dianie môžete sledovať na podstránke Facebook-u pod názvom nášho OZ-tka a všetky relevantné dokumenty a detailne rozpísané projekty na stránke občianskeho združenia K prameňom Bebravy.

    Pevne verím, že každé jedno Vaše ťažko zarobené euro, ktoré nám venujete, bude do posledného centa transparentne minuté v súlade s Koncepciou rozvoja OZ a vykázané v evidencii účtovníctva organizácice.

    Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru!

Naše krédo

integrita, spravodlivosť, hľadanie pravdy

Stručný popis organizácie

Vzdelávanie, ochrana a trvalo udržateľný rozvoj v tejto chránenej vodohospodárskej oblasti s bohatými a kvalitnými zdrojmi pitnej vody.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma