Menu

Profil Viva la Vida

Viva la Vida

Náš príbeh

Hlavným zámerom združenia je podpora detí s viacnásobným postihnutím, ich integrácii do bežného života v spoločnosti, podpora ich vzdelávania, rehabilitácií a liečby za účelom zlepšenia zdravotného stavu a dosiahnutia čo najväčšej miery samostatnosti.


Zriedkavé ochorenia komplikujú život nielen osobám trpiacimtýmito ochoreniami, ale aj ich rodinám, blízkym a okoliu, v ktorom žijú.Príbuzní v snahe pomôcť osobe so zriedkavým ochorením sa stretávajú s množstvomkomplikácií týkajúcich sa predovšetkým nedostatku informácií v slovenskomjazyku, nedostatočnej informovanosti od lekárov, či odborníkov zo zdravotnejoblasti a častokrát, aj odmietavému postoju spoločnosti a prehliadaniuproblémov. Jedným z takýchto zriedkavých ochorení je aj genetická porucha Cridu Chat – Syndróm mačacieho plaču. Občianske združenie Viva la Vida vzniká ajza účelom šírenia povedomia o genetickom ochorení Cri du Chat medzi laickou aodbornou verejnosťou, pomoci osobám trpiacim genetickou poruchou Cri du Chat,ako aj ich rodinám so zabezpečením čo najväčšej miery sebestačnosti, zlepšeniazdravotného stavu a integrácie do bežného života v spoločnosti.


Naše krédo

Aj deti so špeciálnym ochorením môžu využiť svoj skrytý potenciál a tešiť sa zo života

Stručný popis organizácie

Hlavným zámerom združenia je podpora detí s viacnásobným postihnutím, ich integrácii do bežného života v spoločnosti, podpora ich vzdelávania, rehabilitácií a liečby za účelom zlepšenia zdravotného stavu a dosiahnutia čo najväčšej miery samostatnosti.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma