Menu

Viva la Vida

Viva la Vida

Náš príbeh

Hlavným zámerom združenia je podpora detí s viacnásobným postihnutím, ich integrácii do bežného života v spoločnosti, podpora ich vzdelávania, rehabilitácií a liečby za účelom zlepšenia zdravotného stavu a dosiahnutia čo najväčšej miery samostatnosti.


Zriedkavé ochorenia komplikujú život nielen osobám trpiacimtýmito ochoreniami, ale aj ich rodinám, blízkym a okoliu, v ktorom žijú.Príbuzní v snahe pomôcť osobe so zriedkavým ochorením sa stretávajú s množstvomkomplikácií týkajúcich sa predovšetkým nedostatku informácií v slovenskomjazyku, nedostatočnej informovanosti od lekárov, či odborníkov zo zdravotnejoblasti a častokrát, aj odmietavému postoju spoločnosti a prehliadaniuproblémov. Jedným z takýchto zriedkavých ochorení je aj genetická porucha Cridu Chat – Syndróm mačacieho plaču. Občianske združenie Viva la Vida vzniká ajza účelom šírenia povedomia o genetickom ochorení Cri du Chat medzi laickou aodbornou verejnosťou, pomoci osobám trpiacim genetickou poruchou Cri du Chat,ako aj ich rodinám so zabezpečením čo najväčšej miery sebestačnosti, zlepšeniazdravotného stavu a integrácie do bežného života v spoločnosti.


Stručný popis organizácie

Viva la Vida predstavuje oslavu života, ktorá by mala byť rovnaká pre všetky deti bez ohľadu na to, či sú zdravé alebo trpia špeciálnym ochorením. Aj deti so špeciálnym ochorením sa tešia zo života a chcú ho zdieľať rovnako so všetkými zdravými deťmi. Veríme, že všetky deti majú v sebe obrovský skrytý potenciál, ktorý sa vďaka každodennému úsiliu, motivácii a láske dostáva postupne na povrch. Tešme sa zo života a oslavujme každú malú dokonalosť, ktorou sme premenili nedokonalosti včerajška.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma