Menu

Profil Bratstvo sedembolestnej ...

Bratstvo sedembolestnej Panny Márie

Stručný popis organizácie

Občianske združenie venujúce sa charitatívnej práci, nízko príjmovým dôchodcom a okrajovo týraným matkám s deťmi.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma