Menu

Profil Slovenská vegánska ...

Slovenská vegánska spoločnosť

Náš príbeh

Slovenská Vegánska Spoločnosť vznikla ako občianske združenie 16. júna 2016 za účelom propagácie rastlinnej vegánskej stravy a jej benefitov. Cieľom nášho združenia je poskytovať širokej verejnosti informácie týkajúce sa vegánskeho životného štýlu prostredníctvom prednášok, informačných a edukačných materiálov či ukážok vegánskej gastronómie. Hlavným poslaním nášho združenia je informovať verejnosť o etickej, ekologickej, ale aj zdravotnej stránke vegánstva. Chceme vybudovať v slovenskej spoločnosti zdravé povedomie o tomto štýle života a stravovania, aby tak bolo všeobecne známe, pochopené a ľahko dostupné vo všetkých oblastiach života, podobne ako je tomu aj v iných európskych krajinách.


Slovenská Vegánska Spoločnosť sa už viac ako 2 roky naplnovenuje propagácii rastlinného stravovania a vegánskeho životného štýlu. Cieľomnašeho OZ je šíriť povedomie o vegánstve a podávať o ňom kvalitné informácierôznymi spôsobmi, rovnako ako aj zmeniť nastavenie spoločnosti pokusmi ozavedenie rastlinného stravovania do štátnych inštitúcií. Slovenská VegánskaSpoločnosť sa venuje organizácii prednášok, účasti najmä na gastronomickýchfestivaloch a jarmokoch, vydávaniu tlačených infomateriálov, šíreniu informáciícez sociálne médiá a webové stránky, premietaniu dokumentárnych filmov azapájaniu sa do kampaní za zmeny životného štýlu v celej spoločnosti.

Prečo presadzujeme vegánstvo?
Najdôležitejšie tri dôvody sú budúcnosť našej planéty a s ňou spojená ekológia,naše zdravie a v neposlednom rade životy cítiacich bytostí.

Ekológia
Výroba mäsa a ostatných živočíšnych produktov sú pre životné prostrediepriveľkou záťažou. Spotreba plodín, vody, paliva na transport a ostatné procesypredstavujú veľké bremeno pre našu planet. Mäso je príčinou číslo jeden priodlesňovaní, zmenách klímy, narúšaní biodiverzity a vymierania druhov. Obilninya strukoviny, teda kŕmne plodiny pre zvieratá, by mohli slúžiť ako potrava preľudí, keďže v dnešnom svete trpí až jedna šestina našej populácie hladom.


Zdravie
Dnes už je vedecky dokázané, že vyvážená rastlinná strava poskytuje všetkyvitamíny, minerály a živiny potrebné pre naše zdravie.
V porovnaní so živočíšnou obsahuje rastlinná strava viac látok s vyznamnýmprotizápalovým účinkom a menej nasýtených tukov, ktoré prispievajú ku vznikusrdcovo-cievnych chorôb. Ľudia, ktorí konzumujú rastlinnú stravu, zriedkavejšietrpia na obezitu, vysoký krvný tlak, cukrovku 2. typu a srdcovo-cievne choroby.Jednoducho povedané, čím vyšší je podiel rastlinnej stravy v potrave, tým jeriziko vzniku chronických ochorení nižšie.

Životy zvierat
Ľudstvo ročne usmrtí v priemere až 65 miliárd hospodárskych zvierat kvôlipotrave. Rybolov, kožušinový priemysel a pytliactvo tieto čísla niekoľkonásobnenavyšujú. Zvieratá rovnako cítia bolesť ako my. Využívanie a používanie zvieratľuďmi v akomkoľvek smere je v dnešnom rozvinutom svete morálne zlé aneakceptovateľné. Najmä ak vezmeme do úvahy to, že sa bez ich využívania dnesbez problémov zaobídeme a dokonca je to aj prospešné pre naše zdravie aplanétu, ako uvádzame v bodoch vyššie.


Stručný popis organizácie

Slovenská vegánska spoločnosť vznikla ako občianske združenie 16. júna 2016 za účelom propagácie rastlinnej vegánskej stravy a jej benefitov. Cieľom nášho združenia je poskytovať širokej verejnosti informácie týkajúce sa vegánskeho životného štýlu prostredníctvom prednášok, informačných a edukačných materiálov či ukážok vegánskej gastronómie. Hlavným poslaním nášho združenia je informovať verejnosť o etickej, ekologickej, ale aj zdravotnej stránke vegánstva.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma