Menu

Slovenská vegánska spoločnosť

Slovenská vegánska spoločnosť

Náš príbeh

Slovenská Vegánska Spoločnosť vznikla ako občianske združenie 16. júna 2016 za účelom propagácie rastlinnej vegánskej stravy a jej benefitov. Cieľom nášho združenia je poskytovať širokej verejnosti informácie týkajúce sa vegánskeho životného štýlu prostredníctvom prednášok, informačných a edukačných materiálov či ukážok vegánskej gastronómie. Hlavným poslaním nášho združenia je informovať verejnosť o etickej, ekologickej, ale aj zdravotnej stránke vegánstva. Chceme vybudovať v slovenskej spoločnosti zdravé povedomie o tomto štýle života a stravovania, aby tak bolo všeobecne známe, pochopené a ľahko dostupné vo všetkých oblastiach života, podobne ako je tomu aj v iných európskych krajinách.


Slovenská Vegánska Spoločnosť sa už viac ako 2 roky naplnovenuje propagácii rastlinného stravovania a vegánskeho životného štýlu. Cieľomnašeho OZ je šíriť povedomie o vegánstve a podávať o ňom kvalitné informácierôznymi spôsobmi, rovnako ako aj zmeniť nastavenie spoločnosti pokusmi ozavedenie rastlinného stravovania do štátnych inštitúcií. Slovenská VegánskaSpoločnosť sa venuje organizácii prednášok, účasti najmä na gastronomickýchfestivaloch a jarmokoch, vydávaniu tlačených infomateriálov, šíreniu informáciícez sociálne médiá a webové stránky, premietaniu dokumentárnych filmov azapájaniu sa do kampaní za zmeny životného štýlu v celej spoločnosti.

Prečo presadzujeme vegánstvo?
Najdôležitejšie tri dôvody sú budúcnosť našej planéty a s ňou spojená ekológia,naše zdravie a v neposlednom rade životy cítiacich bytostí.

Ekológia
Výroba mäsa a ostatných živočíšnych produktov sú pre životné prostrediepriveľkou záťažou. Spotreba plodín, vody, paliva na transport a ostatné procesypredstavujú veľké bremeno pre našu planet. Mäso je príčinou číslo jeden priodlesňovaní, zmenách klímy, narúšaní biodiverzity a vymierania druhov. Obilninya strukoviny, teda kŕmne plodiny pre zvieratá, by mohli slúžiť ako potrava preľudí, keďže v dnešnom svete trpí až jedna šestina našej populácie hladom.


Zdravie
Dnes už je vedecky dokázané, že vyvážená rastlinná strava poskytuje všetkyvitamíny, minerály a živiny potrebné pre naše zdravie.
V porovnaní so živočíšnou obsahuje rastlinná strava viac látok s vyznamnýmprotizápalovým účinkom a menej nasýtených tukov, ktoré prispievajú ku vznikusrdcovo-cievnych chorôb. Ľudia, ktorí konzumujú rastlinnú stravu, zriedkavejšietrpia na obezitu, vysoký krvný tlak, cukrovku 2. typu a srdcovo-cievne choroby.Jednoducho povedané, čím vyšší je podiel rastlinnej stravy v potrave, tým jeriziko vzniku chronických ochorení nižšie.

Životy zvierat
Ľudstvo ročne usmrtí v priemere až 65 miliárd hospodárskych zvierat kvôlipotrave. Rybolov, kožušinový priemysel a pytliactvo tieto čísla niekoľkonásobnenavyšujú. Zvieratá rovnako cítia bolesť ako my. Využívanie a používanie zvieratľuďmi v akomkoľvek smere je v dnešnom rozvinutom svete morálne zlé aneakceptovateľné. Najmä ak vezmeme do úvahy to, že sa bez ich využívania dnesbez problémov zaobídeme a dokonca je to aj prospešné pre naše zdravie aplanétu, ako uvádzame v bodoch vyššie.


Stručný popis organizácie

Slovenská vegánska spoločnosť vznikla ako občianske združenie 16. júna 2016 za účelom propagácie rastlinnej vegánskej stravy a jej benefitov. Cieľom nášho združenia je poskytovať širokej verejnosti informácie týkajúce sa vegánskeho životného štýlu prostredníctvom prednášok, informačných a edukačných materiálov či ukážok vegánskej gastronómie. Hlavným poslaním nášho združenia je informovať verejnosť o etickej, ekologickej, ale aj zdravotnej stránke vegánstva.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma