Menu

Profil Zdieľajte Úsmev Afriky

Zdieľajte Úsmev Afriky

Náš príbeh

Zdieľajte Úsmev Afriky (ZUA) je humanitárna organizácia pomáhajúca deťom , rodinám a ich komunitám prekonávajúce chudobe a nespravodlivosť. V ZUA máš možnosť osobne byť dobrovoľníkom v Afrike v jednom z našich projektov alebo sponzorovať dieťa v zúfalej potrebe o tvoju pomoc.

Zdieľajte Úsmev Afriky (ZUA)

Zdieľajte Úsmev Afriky (ZUA) je humanitárna organizácia pomáhajúca deťom , rodinám a ich komunitám prekonávajúce chudobe a nespravodlivosť. V ZUA máš možnosť osobne byť dobrovoľníkom v Afrike v jednom z našich projektov alebo sponzorovať dieťa v zúfalej potrebe o tvoju pomoc.


Dobrovoľnícky program v Afrike umožňuje dobrovoľníkom zdieľať ich názory, skúsenosti, talenty a lásku s ľuďmi v Afrike, ktorí to potrebujú. ZUA je nezisková organizácia, ktorá podporuje mladých ľudí v dobrovoľníctve pre hodnotnú prácu v Afrike.


Spolupracujeme s deťmi, rodinami a ich komunitou, pričom pomáhame im v dosiahnutí ich plnému potenciálu a to zbavením sa príčiny ich chudoby a nespravodlivosti. Keď viac a viac ľudí sa k nám pridá, vytvoríme komunitu plnú vášne pre slúženie, učenie, porozumenia, inšpirácie.

Dobrovoľníctvo v Afrike ti dáva šancu objavovať úžasnú rozmanitosť a bohatú kultúrnu históriu Afriky. Niektoré z programov v ktorých môžeš byť zapojený je učenie, opatrovanie detí, stavanie, divočinové dobrovoľnícke projekty, zdravotná alebo lekárska starostlivosť medzi ostatnými. ZUA a robí jednoducho a dostupne organizovanie dobrovoľníckych ciest do Afriky a špecializuje sa v poskytovaní bezpečnosti, dostupnosti a zodpovednosti dobrovoľníckych možností v Afrike.

Zameriavame sa na poskytovanie dosiahnuteľných dobrovoľníckych cestovateľských skúseností čo znamená zodpovednosť, bezpečnosť a vysoká kvalita. Náš program posilňuje globálne povedomie a kultúrne porozumenie medzi dobrovoľníkmi a ich hostiteľskou komunitou a skúsenosti si berú dobrovoľníci späť do ich krajiny.
ZUA sa usiluje rozbehnúť etický dobrovoľnícky program, ktorý uprednostňuje potreby komunity a ochranu detí.


S pomocou sponzorov pomáhame chrániť blahobyt detí upevňovaním vzťahov medzi deťmi, rodičmi, miestnymi organizáciami, školami a vládou. Deti z chudobných rodín, opomínané skupiny a siroty nemajú prístup k vzdelaniu ako je to vo väčšine afrických krajinách. Sponzorovanie dieťaťa pomáha znížiť šance týchto detí, aby sa stali obeťami násilia a kšeftovania.


Ako sponzor budeš schopný vidieť tvoj vplyv z prvej ruky za pomoci listov a fotiek od tvojho sponzorovaného dieťaťa. Spoločne pomôžeme zlepšiť blahobyt detí poskytovaním lepšieho vzdelania, výživy, zdravia, bezpečnosti a zručností, aby plne realizovali ich potenciál a prispievali ich komunite.


Tvoj mesačný dar 31 eúr dá sponzorovanému dieťaťu prístup k meniacim životným výhodám, ako lekárska starostlivosť, podpora vo vzdelaní, životné skúsenosti a pracovné školenie pred absolvovaním. Sponzorovanie dieťaťa spája dvoch ľudí – sponzora so štedrým srdcom a dieťa žijúce v biede. Od batoľa po mladého dospelého náš sponzorský program pre deti v kritickom živote a pracovnými skúsenosťami prekonáva kolobeh chudoby.
Vyše 80% tvojho celého príspevku ide priamo na náš program, ktorý pomáha podporovať sponzorované deti a ich rodiny.


Naša vízia a misia
ZUA verí, že každé dieťa na svete si zaslúži svetlú budúcnosť. Svet v ktorom môžu deti dosiahnuť ich plný potenciál. ZUA sa usiluje o pomoc opusteným a bezbranným deťom zlepšovaním ich života a dáva možnosť mladým dospelým, rodičom, ktorí prinesú pozitívne zmeny v ich komunite.

Stručný popis organizácie

Poskytovať sociálne slabším v rozvojových afrických krajinách materiálnu, vzdelávaciu a technickú podporu. Podpora chudobných detí a ich adopcia na diaľku a tak sprístupniť vzdelávanie a k základným zdravotným potrebám. Poskytovanie cenovo dostupných dobrovoľníckych stáži, ktoré umožňujú dobrovoľníkom zdieľať ich znalosti, skúsenosti, talent a lásku s ľuďmi a to najmä s deťmi v Afrike, kde to je najviac potrebné.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma