Menu

Združenie STORM

Združenie STORM

Náš príbeh

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok, ktoré by nevedeli prekonať.

Náš tím profesionálnych sociálnych pracovníkov pracuje od roku 2002 v menších mestách v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Ponúkame ľuďom bezpečnejšie alternatívy k svojmu rizikovému správaniu (užívanie drog, násilie, problémy v rodinách, školách a pod.). 

Začali sme prácou v teréne -t.j. sme prví, ktorí prichádzajú do kontaktu s ľuďmi z ulice. Ponúkame pomoc tým, ktorí užívajú drogy injekčne a/alebo pracujú v pouličnom sex-biznise. Chodíme medzi nich, zbierame, meníme a likvidujeme použité injekčné striekačky, monitorujeme situáciu, dávame informácie, realizujeme poradenstvo, ošetrujeme, sprevádzame, spoločne riešime aktuálne problémy klientov... Presúvame pomoc priamo na ulicu. Už skoro dve desaťročia pôsobíme v Nitre, Seredi aTrnave. Chránime nielen klientov, ale aj ich rodiny a verejnosť. Znižujeme riziko šírenia krvou alebo pohlavne prenosných ochorení. Zároveň sme popri teréne otvorili aj kontaktné centrum, kde môžeme poskytovať ďalšiu pomoc (napr. hľadanie práce, ubytovania, riešenia závislosti) nielen klientom ale aj rodinným príslušníkom, či blízkym osobám. 

Nezostali sme však len pri tom. Chceli sme našu filozofiu posunúť ďalej a vytvoriť účinnú sieť pomoci. Otvorili sme nízkoprahový klub pre deti a mládež v Nitre, kde môžu prísť práve tí mladí ľudia, ktorí nikam nechodia. Nemajú istotu v rodine, priateľov, zázemie, peniaze či chuť na klasické trávenie voľného času. Ponúkame im priestor, kde sa môžu porozprávať, doučiť sa niektorý z predmetov, zahrať, spoznať sa s novými ľuďmi. Sme bezpečnejšou alternatívou ulice na trávenie času po škole. 

Od roku 2010 sme začali pracovaťaj v základných či stredných školách v krajoch. Vzdelávať mladých v oblasti prevencie rizikového správania dlhodobou systematickou skupinovou prácou považujeme za efektívne a zmysluplné. Vždy rovnaká dvojica odborníkov prichádza do tried a interaktívne so žiakmi komunikuje, počúva, ponúka informácie, ponúka alternatívy riešení, učí k preberaniu zodpovednosti za dôsledky svojho správania, narúša mýty a falošné predstavy o drogách a iných rizikách, ktoré môžu zažiť. 

Súčasťou nášho príbehu sú aj ďalšie aktivity, ktoré venujeme širokej verejnosti. Prednášky, besedy, prezentácie či skupinové stretnutia na témy ako obchodovanie s ľuďmi, boj proti HIV/AIDS alebo pohlavne prenosné ochorenia sú častou súčasťou našej práce. Vždy prichádzame priamo tam, kde sa ľudia stretávajú (na festivaloch, do krčiem, na koncerty...).

Na Slovensku sú tieto služby ojedinelé. Nám sa podarilo vytvoriť účinnú sieť pomoci a chceme v tom pokračovať. Veríme našej práci a vidíme výsledky. Pomôžte nám pomáhať ďalej. 

Ďakujeme. 


Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma