Menu

Profil Seniori v pohybe

Seniori v pohybe

Náš príbeh

Seniori v pohybe je občianske združenie, ktoré vzniklo v lete v roku 2018. Našim cieľom je rozšíriť aktivity pre seniorov, ktoré budú spojené s pohybom a aktívnou starobou. Ponúknuť osamelým seniorom možnosť stretnúť sa s ostatnými rovesníkmi a patriť do komunity seniorov, ktorá sa vďaka aktivitám občianskeho združenia bude stretávať a ďalej socializovať.

Občianske združenie Seniori v pohybe sa zameriava na rozvoj života seniorov, prostredníctvom rôznych pohybových aktivít. Sme presvedčení, že dôležitou súčasťou života seniora je aktívne a kvalitné trávenie voľného času. Tieto aktivity sú v každom veku spolu s udržaním sociálnych kontaktov kľúčové pre udržanie fyzických a mentálnych síl, samostatnosti a celkovej pohody. 
Už niekoľko rokov sa intenzívne venujeme seniorom či už profesijne, alebo na dobrovoľníckej báze. Aj preto sme sa rozhodli spojiť naše sily a skúsenosti do jedného projektu a ponúknuť seniorom aktivity, bez obmedzenia veku, alebo príslušnosti k určitej mestskej časti.
Po šesťdesiatke prichádzajú seniori do obdobia, kedy majú viac času na seba a na svoje záľuby. Paradoxne sledujeme, že nie vždy je to pravda. Niektorým často chýba pocit potrebnosti, nemajú sociálne kontakty, alebo prídu o životného partnera. Deti čoraz častejšie odchádzajú dlhodobo do zahraničia a ich rodičia, alebo starí rodičia, zostávajú sami bez podpory. V rámci občianskeho združenia sme sa rozhodli viac socializovať seniorov. Ponúknuť im aktivity, kde sa môžu stretnúť a porozprávať sa. Nové priateľstvá v rámci aktivít pomáhajú aj v riešení otázky osamelosti seniorov.
Pravidelne pre seniorov organizujeme turistické výlety, nordic walking, tréning pamäti, či kurzy žonglovania a koordinačných cvičení pre lepšiu mentálnu kondíciu. Snažíme sa reagovať aj na nové trendy. Pri príležitosti zavedenia zdieľaných bicyklov v našom meste sme napríklad realizovali pre seniorov inštruktáž ako ich používať. 

Stručný popis organizácie

Seniori v pohybe je občianske združenie, ktoré vzniklo v lete v roku 2018. Našim cieľom je rozšíriť aktivity pre seniorov, ktoré budú spojené s pohybom a aktívnou starobou. Ponúknuť osamelým seniorom možnosť stretnúť sa s ostatnými rovesníkmi a patriť do komunity seniorov, ktorá sa vďaka aktivitám občianskeho združenia bude stretávať a ďalej socializovať.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma