Menu

Profil Iniciatíva ...

Iniciatíva poľnohospodárov

Telefónne číslo: +421 903 813 021

Email: info@iniciativapolnohospodarov.sk

Ulica: Gyňov

Číslo: 193

Mesto: Gyňov

PSČ: 04414

IČO: 51920751

Web: www.iniciativapolnohospodarov.sk

Stručný popis organizácie

Združenie vzniklo po rokoch útlaku práv malých a stredných farmárov na Slovensku a formovali ho účastníci prvého traktorového protestu v Bratislave v júni 2018. Našim základným cieľom je zastupovať farmárov pri rokovaniach so zástupcami štátnej správy a zastrešenie prípadov utláčaných farmárov.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma