Menu

Profil Občianske združenie ...

Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás

Náš príbeh

PODPORTE AKTIVITY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA BRATISLAVSKÉ ROŽKY, KTORÉ SA ZAOBERÁ ZÁCHRANOU A ZACHOVANÍM SPOLOČNÉHO DEDIČSTVA BRATISLAVČANOV.


Cieľom OZ Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli PolgáriTársulás je pomocou webovej stránky, prednáškami a tematickými vychádzkami prezentovať ochranu historických a kultúrnych hodnôt mesta, odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií a vedomostí ďalším generáciám obyvateľov hlavného mesta.

Podporte záchranu vzácnych dokumentov, rodinných fotoalbumov, kníh, fotografií a pohľadníc. Podporte naše vlastivedné vychádzky,ako aj virtuálne prechádzky starým Prešporkom. Podporte záchranu atmosféry trojjazyčného mesta Pozsony/Pressburg/Bratislava.

Podarilo sa nám vybudovať a prevádzkovať trojjazyčný maďarsko-slovensko-nemecký  internetový portál  www.pozsonyikifli.sk,www.bratislavskerozky.sk, www.pressburgerkipferl.sk,   ktorého návštevnosť sa mesačne pohybuje na úrovni 12000 - 15000 návštevníkov. Táto trojjazyčná webová stránka  pomocou internetu a sociálnych sietí popularizuje históriu a kultúru mesta Bratislavy.

Združenie je aktívne aj v oblasti záchrany a zachovania spoločného dedičstva Bratislavčanov, napríklad digitalizáciou dôležitých dokumentov, vytváraním databáz, prípravou virtuálnych výstav, interaktívnej mapy a podobne. 

Podarilo sa nám digitalizovať a na našej web stránke prezentovať množstvo vzácnych dobových dokumentov, okrem iného vyše 6000 pohľadníc, ktoré teraz tvoria najväčšiu online databázu starých pohľadníc na Slovensku !

Taktiež digitalizovať pozostalosti  Jána Nepomuka Batku  archivára mesta, publicistu, editora a organizátora kultúrneho života mesta Bratislavy, ktorú  tvorí viac než 10 000 vzácnych dobových dokumentov z obdobia 1867- 1917.

Vydávame knižnú edíciu Bratislavské rozprávky, ktorá čitateľom sprostredkúva osudy slávnych osobností, ktoré boli nejakým spôsobom späté s mestom. V tejto edícii už vyšli knihy o živote Johanna Wolfganga Kempelena, Bélu Bartóka a Ödöna Lechnera.

Prosíme Vás, podporte Občianske združenie Bratislavské rožky, aby mohlo pokračovať vo svojej činnosti, prípadne ju aj rozšíriť.Prečo sme sa stali overovateľom?

Dlhodobo sledujeme činnosť OZ Bratislavské rožky, pracujeme na spoločných projektoch a máme čoraz hodnotnejšie výsledky.

Aké výzvy chceme overovať?

Plánujeme overovať výzvy spojené s kultúrou národnostných menšín a vzdelávacích projektov.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma