Menu

Profil Veronika Basta

Veronika Basta

Povolanie: projektový a finančný manažér

Moje krédo

Snažme sa robiť veci s ľudskou tvárou.

Prečo som sa stal overovateľom?

chcem pomôcť konkrétnej osobe

Aké výzvy chcem overovať?

ľudia v núdzi, ochrana prírody

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená