Menu

Profil Nadácia otvorenej ...

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava

Náš príbeh

Otvorme Slovensko

Vyznávame liberálnu demokraciu, osobnú slobodu a dôstojnosť každého jednotlivca.

Vytvárame príležitosti na skvalitňovanie občianskej spoločnosti smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí a ochrany menšín a slabých.

Pri otváraní spoločenských tém, ktoré ovplyvňujú kvalitu života občanov a ich vzájomné vzťahy v spoločnom priestore, sa opierame a presadzujeme tieto hodnoty:

  • Otvorenosť
  • Transparentnosť
  • Slobodná voľba
  • Zodpovednosť
  • Tolerancia
  • Vzájomný rešpekt
  • Akceptácia
  • Dialóg
  • Nekonfliktnosť
  • Aktivita


Realizáciou vlastných projektov a prostredníctvom grantových programov určených mimovládnym organizáciám stotožňujúcim sa s našimi hodnotami pomáhame rozvoju otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, posilňujeme ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma