Menu

Profil Dúha nádeje o.z

Dúha nádeje o.z

Prečo sme sa stali overovateľom?

Našim cieľom je rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, pretože tie sú vyjadrením vzájomnej solidarity. Veríme, že každá výzva je na portál pridaná úprimne a bez snahy zneužiť štedrosť darcov

Aké výzvy chceme overovať?

Výzvy zverejnené občianskými združeniami, výzvy pre zdravotne hendikepovaných, pre ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi, pre seniorov, pre deti...

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma