Menu

Profil Mlynský náhon, o. z.

Mlynský náhon, o. z.

Telefónne číslo: 0948 865 592

Email: info@mlynskynahon.sk

Ulica: Gaštanová

Číslo: 9

Mesto: Košice

PSČ: 04001

IČO: 52254496

Web: http://mlynskynahon.sk

Náš príbeh

Sme občianske združenie s ambíciou obnoviť Mlynský náhon v Košiciach v jeho pôvodnom koryte a vytvoriť súvislý biokoridor pozdĺž celého vodného toku s mestotvornými, enviromentálnymi a spoločenskými funkciami.

Naše ciele sú:
1. Ochrana a tvorba životného prostredia
2. Revitalizácia zachovanej časti Mlynského náhonu v Košiciach
3. Obnova Mlynského náhonu v Košiciach v celom pôvodnom koryte
4. Obnova, odkrytie a revitalizácia existujúcich potokov v Košiciach
5. Zabezpečenie účasti verejnosti na celom procese revitalizácie a obnovy Mlynského náhonu
6. Zabezpečenie transparentnosti celého procesu revitalizácie a obnovy Mlynského náhonu
7. Propagovanie potreby vody a zelene v meste, ich významu a dopadu na životné prostredie
8. Zapájanie sa do tvorby koncepcií mesta Košice s dopadom na životné prostredie, pripomienkovanie konkrétnych rozhodnutí týkajúcich sa riešenia verejného priestoru a spoluúčasť na propagácii environmentálneho povedomia obyvateľstva 

Naše krédo

Naše ciele sú: 1. Ochrana a tvorba životného prostredia 2. Revitalizácia zachovanej časti Mlynského náhonu v Košiciach 3. Obnova Mlynského náhonu v Košiciach v celom pôvodnom koryte 4. Obnova, odkrytie a revitalizácia existujúcich potokov v Košiciach 5. Zabezpečenie účasti verejnosti na celom procese revitalizácie a obnovy Mlynského náhonu 6. Zabezpečenie transparentnosti celého procesu revitalizácie a obnovy Mlynského náhonu 7. Propagovanie potreby vody a zelene v meste, ich významu a dopadu na životné prostredie 8. Zapájanie sa do tvorby koncepcií mesta Košice s dopadom na životné prostredie, pripomienkovanie konkrétnych rozhodnutí týkajúcich sa riešenia verejného priestoru a spoluúčasť na propagácii environmentálneho povedomia obyvateľstva.

Stručný popis organizácie

Sme občianske združenie s ambíciou obnoviť Mlynský náhon v Košiciach v jeho pôvodnom koryte a vytvoriť súvislý biokoridor pozdĺž celého vodného toku s mestotvornými, enviromentálnymi a spoločenskými funkciami.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma