Menu

Natália Prihodová

Natália Prihodová

Povolanie: Učiteľka v špeciálnej základnej škole

Prečo som sa stal overovateľom?

Overovateľkou som preto, lebo chcem pomôcť rodine dieťaťa s ťažkými zdravotnými komplikáciami pri napĺňaní ich výzvy.

Aké výzvy chcem overovať?

Plánujem overovať výzvy u ľudí, ktorých osobne poznám.

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená