Menu

Komunitná nadácia Zdravé mesto

Komunitná nadácia Zdravé mesto

Náš príbeh

KOMUNITNÁ NADÁCIA ZDRAVÉ MESTO PRISPIEVA K BUDOVANIU SILNÝCH, ZDRAVÝCH KOMUNÍT, POSILŇOVANIU AKTÍVNEHO ZÁUJMU VEREJNOSTI O STAV A DIANIE V SVOJOM OKOLÍ , PODPORUJE DOBROVOĽNÍCTVO, SPOLUPRÁCU A VZÁJOMNÚ POMOC V OKRESOCH BANSKÁ BYSTRICA A ZVOLEN.
ZÁROVEŇ SA SNAŽÍME HĽADAŤ SPÔSOBY, ABY DAROVANIE BOLO JEDNODUCHÉ, SPLNILO ZÁMER DARCU A PRINIESLO OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY. NECHCEME, ABY VÁM DAROVANIE ROBILO STAROSTI. KOMUNITNÁ NADÁCIA ZDRAVÉ MESTO VÁM POMÔŽE DAROVAŤ TAK, ABY STE Z TOHO MALI RADOSŤ.

V každej komunite žijú ľudia, ktorí majú odvahu a ochotu robiť veci navyše, rôznymi spôsobmi zlepšovať život okolo seba, nielen pre seba. Väčšinou, ale potrebujú pomoc - finančnú, materiálnu, nejaký kontakt, odborné poradenstvo, ďalších dobrovoľníkov a pod.
Komunitná nadácia Zdravé mesto sa snaží spájať všetkých aktívnych a ochotných ľudí a dostupné zdroje v komunite, aby mohla podporovať aktívnych ľudí, ktorí chcú meniť svet k lepšiemu.


Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma