Menu

Profil Mary's Meals Slovensko

Mary's Meals Slovensko

Naše krédo

Našou víziou je, aby každé dieťa dostalo aspoň jedno jedlo denne v mieste svojho vzdelávania a aby sa tí. ktorí majú viac ako potrebujú, delili s tými, ktorým chýbajú aj tie najzákladnejšie veci. V miestach, kde funguje program Mary's Meals, sa zvyšuje počet detí zapísaných do škôl a zlepšuje sa ich dochádzka, školské výsledky, zlepšuje sa výživa detí a ubúda chronického hladu a stresu detí. Program Mary's Meals je uskutočňovaný prostredníctvom miestnych komunít - vyše 80.000 miestnych dobrovoľníkov deťom pripravuje jedlo bez nároku na odmenu. Kedykoľvek je to možné, jedlá Mary's Meals sú pripravované z lokálne vypestovaných surovín, s cieľom podporiť miestnu ekonomiku. Mary's Meals je širokým celosvetovým hnutím a nemohlo by nemohla fungovať bez nadšených, motivovaných dobrovoľníkov, pričom Mary's Meals je založené na rešpekte a spája ľudí všetkých vierovyznaní i bez vyznania. Slovensko sa stalo súčasťou rodiny Mary's Meals v 2019 a funguje výlučne na práci dobrovoľníkov. Na Slovensku neostáva z vašich darov ani cent, odvádzame 100% na celosvetový zbierjový účet Mary's Meals international (www.marysmeals.org), kedže náklady idú z vlastého vrecka dobrovoľníkov a sympatizantov. OZ Mary's Meals Slovensko má registrovanú verejnú zbierku kontrolovanú Ministerstvom vnútra SR. Vyúčtovanie verejnej zbierky transparentne zverejňujeme na svojom webe.

Stručný popis organizácie

Mary’s Meals Slovensko je súčasť medzinárodného charitatívneho hnutia Mary's Meals, ktoré účinne bojuje proti hladu vo svete. Poskytujeme viac ako 1,6 miliónom deťom v 19 najchudobnejších krajinách sveta jedno jedlo denne v mieste vzdelávania a dostávame tak do školy deti, z ktorých mnohé by pre chudobu museli inak pracovať alebo žobrať. Vďaka tisícom dobroboľníkov stojí jedna porcia jedla 9 centov a strava pre 1 dieťa na celý šk.rok iba 18,30 EUR.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma