Menu

Profil Priatelia Zeme - CEPA

Priatelia Zeme - CEPA

Náš príbeh

Priatelia Zeme-CEPA je občianske združenie, ktoré chráni prírodu a krajinu, presadzuje spoločenskú spravodlivosť, podporuje vyvážený rozvoj regiónov a posilňuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach, ktoré považuje za verejný záujem.

Chceme žiť v slobodnej spoločnosti, ktorá uznáva ekologické limity, chráni biologickú a kultúrnu rozmanitosť a uprednostňuje potrebu vytvárať podmienky pre kvalitný život budúcich generácií pred krátkozrakým rastom materiálnej a energetickej spotreby súčasnej generácie.

Neprijímame dary od firemných nadácií, nadnárodných korporácií ani politických strán. Potrebujeme však podporu jednotlivcov a iných organizácií. Vaša pomoc nám pomôže systematicky presadzovať udržateľné prístupy a projekty do praxe!

Chceme, aby vaša spolupráca s nami nebola jednostranná, ale vždy vzájomne osožná a obohacujúca.

Je jasné, prečo potrebujeme my vás. Vaše členstvo a podpora nám dáva legitimitu a zväčšuje náš potenciál napĺňať poslanie organizácie. A veríme, že aj pre každého, komu záleží na tom, ako a kde bude žiť a v akom svete budú žiť ďalšie generácie, sa nájde viac dôvodov, prečo podporovať našu činnosť:

* pristupujeme k ochrane životného prostredia komplexne, nie krátkozrako ani sektorovo: vždy berieme do úvahy ekonomický, environmentálny aj sociálny rozmer našich aktivít, projektov a programov,
* svoje aktivity sa snažíme nerozptyľovať, ale sústreďovať do regiónu Poľana s jedinečnými prírodnými, kultúrnymi a historickými hodnotami a postupne tam vytvárať podmienky pre kvalitnú správu verejných financií, energetickú autonómiu a decentralizovanú lokálnu ekonomiku, ktorá by bola schopná čeliť nestabilite globalizovaného sveta,
* aby sme dosiahli svoje ciele na Poľane, sledujeme aj širší kontext, ktorý predurčuje rozvoj vidieckych regiónov: presadzujeme koordinovaný postup občianskych organizácií pri kontrole eurofondov a zaoberáme sa zosúlaďovaním politiky vplyvných finančných inštitúcií s verejným záujmom.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma