Menu

Profil Ladislav Boško

Ladislav Boško

Moje krédo

.... Žiť v pokoji a v súlade s prírodou tak , aby som sa na sklonku života nemusel hanbiť ako som žil ....

Moje výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená