Menu

Profil NADÁCIA EKOPOLIS

NADÁCIA EKOPOLIS

Telefónne číslo: 0484145259

Email: ekopolis@ekopolis.sk

Ulica: Komenského

Číslo: 21

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97401

IČO: 00631736

Web: www.ekopolis.sk

Náš príbeh

Už 23. rok spravujeme grantové programy zamerané na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Podporujeme projekty a činnosť mimovládnych neziskových organizácií na celom Slovensku.

Našou víziou je vyspelá občianska spoločnosť, ktorej členovia si uvedomujú zodpovednosť za spoločenský vývin a stav životného prostredia, majú záujem zapájať sa do verejných vecí a odvahu zaujímať kritické postoje. Záleží im na tom, aby rozvoj súčasnej spoločnosti a jej hodnôt nebol na úkor budúcich generácií.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma