Menu

Profil Obec Blatnica

Obec Blatnica

Telefónne číslo: 0434948101

Email: info@blatnica.sk

Ulica: Blatnica

Číslo: 1

Mesto: Blatnica

PSČ: 03815

IČO: 00316571

Web: www.blatnica.sk

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma