Menu

Profil OZ Stromy zdravia

OZ Stromy zdravia

Naše krédo

Do dnešnej spoločnosti chceme vniesť myšlienky, ktoré dajú ľuďom odvahu postaviť sa za ochranu prírody a jej pravidelné udržiavanie. Zároveň naučiť sa k prírode úctivo správať. Je to veľmi dôležité k správnemu vývoju našej budúcej spoločnosti. Projekt, na ktorom aktuálne pracujeme, je vysadiť 22 miliónov stromčekov na Slovensku do roku 2022. Zmeňme život na Slovensku k lepšiemu touto aktivitou sadenia stromov a vytvorme veľkolepé dielo. Naše myšlienky sú jednoduché a zároveň prospešné pre život každého človeka. Keď strom vydýchne, človek sa nadýchne. Jeden strom dáva kyslík desiatim ľuďom. Sú to naše kyslíkové generátory. Je naším poslaním starať sa o Zem a ľudí, lebo len tak máme šancu stať sa skutočnými Ľuďmi, ktorí si zaslúžia na tejto planéte žiť.

Stručný popis organizácie

Občianske združenie Stromy zdravia realizuje verejnoprospešné projekty zamerané na pomoc nielen prírode, ale aj ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Pôsobíme na celom Slovensku a v súčasnosti sa primárne zameriavame na aktivity spojené s vysádzaním stromčekov a stromov, upratovanie lesov, čistenie okolia vodných tokov, riek či jazier smerujúc k medzinárodnému pôsobeniu ochrany prírody a zároveň pomoci ľuďom v núdzi. Pracujeme taktiež na zmenách legislatívy.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma