Menu

OZ Stromy zdravia

OZ Stromy zdravia

Stručný popis organizácie

Občianske združenie Stromy zdravia realizuje verejnoprospešné projekty zamerané na pomoc nielen prírode, ale aj ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Pôsobíme na celom Slovensku a v súčasnosti sa primárne zameriavame na aktivity spojené s vysádzaním stromčekov a stromov, upratovanie lesov, čistenie okolia vodných tokov, riek či jazier smerujúc k medzinárodnému pôsobeniu ochrany prírody a zároveň pomoci ľuďom v núdzi. Pracujeme taktiež na zmenách legislatívy.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma