Menu

Profil Platforma mimovládnych ...

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií

Náš príbeh

Staňte sa podporovateľom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, strešnej organizácie mimovládnych aktérov, ktorí sa zaoberajú rozvojovou spoluprácou, humanitárnou pomocou, globálnym vzdelávaním a udržateľným rozvojom.

Prečo sa zaoberáme problémami aj vo vzdialenejších kútoch sveta? Svet je v dnešnej dobre príliš prepojený na to, aby sme si nevšímali to, čo sa deje za hranicami Slovenska. Udalosti, ktoré sa dejú na opačných koncoch sveta majú dopady aj na našu krajinu a pociťujeme to v našom každodennom živote. Týka sa to napríklad globálneho otepľovania, zvyšovania cien energií, či potravín, migrácie aj daňových únikov. My ako jednotlivci však našim správaním a spôsobom života prispievame k pozitívnym i negatívnym zmenám vo svete. Každý človek žijúci na tejto planéte tak nesie spoluzodpovednosť za jej budúcnosť a myslíme si, že každý z nás môže svojou troškou prispieť k férovejšiemu svetu.

Naše poslanie:

- Aktívne sa zapájať do tvorby a hodnotenia politiky rozvojovej spolupráci SR a EÚ

- Posilňovať kapacity a koordinovať spoluprácu členských organizácií

- Prispievať k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite, vzájomnej pomoci a spoluzodpovednosti za riešenie problémov chudoby, neslobody a humanitárnych kríz vo svete

Naše aktivity:

- Zastupovanie spoločných záujmov členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí

- Koordinácia spoločných aktivít členských organizácií

- Ovplyvňovanie národných a medzinárodných politík v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

- Spolupráca so štátnou správou, zahraničnými subjektmi a relevantnými inštitúciami s cieľom zvyšovať účinnosť, kvalitu a objem rozvojovej a humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje Slovensko

- Organizovanie workshopov, konferencií, seminárov a ďalších aktivít pre členské organizácie, odbornú i širokú verejnosť

- Zapájanie slovenských médií do tematiky rozvojovej spolupráce a globálnych výziev

- Podpora globálneho rozvojového vzdelávanie na Slovensku

- Realizácia aktivít na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike rozvojovej spolupráce a globálnych otázkach

Ďakujeme za každý príspevok a vašu snahu o férovejší svet.

Stručný popis organizácie

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) je strešnou organizáciou mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho vzdelávania a udržateľného rozvoja.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma