Menu

Profil Jozef Stejskal

Jozef Stejskal

Moje krédo

Máme ťažký boj,ale verím,že raz ho vyhráme

Moje výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená