Menu

OpenLab, o. z.

OpenLab, o. z.

Náš príbeh

Veríme, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca ako aj prosperujúcej spoločnosti.

Uvedomujeme si, že ak chceme niečo zmeniť, musíme ísť príkladom. Našim cieľom je rozšíriť princípy OpenLab-u na všetkých úrovniach škôl a nastaviť svetový štandard vzdelávania v školstve v technológiách.

Kto sme a čo robíme v stredoškolskom vzdelávaní?

Sme inštitút stredoškolského odborného vzdelávania zameraný na IT a AI.

V OpenLabe študentov učíme najnovšie technológie. Zároveň im dávame veľkú slobodu, pričom ich vedieme k zodpovednosti a samostatnosti, učíme ich princípy partnerského prístupu, pracovať v tíme, trénujeme ich schopnosti sebareflexie a podnecujeme ich kreativitu. Takto študentov pripravujeme osobnostne aj tech zručnosťami na veľké veci, ktoré môžu v budúcnosti tvoriť.

Snažíme sa zastaviť brain drain a vysokú nezamestnanosť mladých ľudí

Mladí ľudia patria medzi skupiny výrazne ohrozené vysokou nezamestnanosťou, neistými pracovnými podmienkami a tiež diskrimináciou na trhu práce a na pracovisku. V roku 2020 bolo evidovaných ako uchádzačov o zamestnanie mesačne v priemere takmer 25 tisíc mladých ľudí do 29 rokov po ukončení povinnej školskej dochádzky. V OpenLabe pripravujeme študentov na život po škole tak, aby sa mohli hneď zamestnať a nastúpiť do práce, ktorú chcú robiť a ktorá ich aj bude baviť!                                                                                                                                                         

Kľúčový vek, kedy sa študenti rozhodujú ohľadom svojej budúcnosti je práve počas strednej školy. Ak chceme znížiť počty odchádzajúcich študentov a talentov musíme zmeniť spôsob k prístupu rozvoja mladých ľudí. V OpenLabe si zakladáme na princípoch open source a partnerského prístupu, ktorým sa nám podarilo udržať viac, ako 88% našich študentov na Slovensku a prepojiť ich s top firmami, kde už teraz preberajú líderske role. Viac vám o tom môžu povedať aj naši študenti.

,,OpenLab mi poskytol šancu, ktorú by mi, ako stredoškolákovi nedal nikto iný. Na OpenLabe je skvelé, že Vám poskytujú veľké množstvo príležistostí, ale aj skvelé vzdelanie nielen v programovaní, ale napr. aj v projekt managemente a podnikaní. Som veľmi rád, že som jeho súčasťou.” Študent HybridLabu na SPŠE Hálová 16.

Čím vynikáme od ostatných?

  • Partnerským prístupom- U nás majú študenti slobodu, ktorú ale vyvažujú zodpovednosťou. Naši LabMastri sú ľudia z praxe, ktorí sú so študentmi v partnerskej rovine.

  • Projektovým obdobím- po prvom polroku, ktorí je zameraný na teoriu sú študenti rozdelený do tímov v, ktorých si vyskúšajú praktickú časť výučby pri tvorbe projektu.

  • Problem driven princípom učenia- vedieme študentov ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy.

  • Učebným blokom- je to základný dokument, z ktorého sa študenti učia. Sú v ňom všetky podklady pre konkrétnu fázu.

  • Dôrazom na samoštúdium- väčšinu času trávia študenti samoštúdiom. Kratšia časť teórie im slúži ako odrazový mostík. Taktiež sú študenti vedení k tímovej spolupráci.Poďte do toho s nami a pomôžte nám vytvoriť generáciu budúcich tech lídrov a líderiek Slovenska!

Ako nás môžete podporiť?- Ak ste aj vy rozmýšľali nad tým, ako vrátiť hodnotu do spoločnosti a byť súčasťou zmeny vzdelávania, teraz je ten najlepší čas pridať sa do OpenLabu ako náš partner. Sme úprimne presvedčení, že čím viac ľudí spojí sily, tým väčší impact to na spoločnosť bude mať.  Aby sme mohli OpenLab rozvíjať ďalej, potrebujeme pokryť personálne a operačné náklady, a preto budeme vďační za každú možnú finančnú pomoc. Ak by ste nás nemohli podporiť finančne, môžete nám darovať taktiež technologické vybavenie, ktoré uľahčia študentom prácu na projektoch. Poslednou formou podpory je marketingová pomoc a šírenie tejto kampane ďalej, aby sa dostala do povedomia ďalšej komunity. Môžete nás zdieľať na vašich sociálnych sieťach alebo v interných firemných kanáloch, ktoré využívate na komunikáciu. Vážime si a sme vďační za akúkoľvek pomoc pri zlepšovaní stredoškolského odborného vzdelávania.


Pridajte sa k nám aj ako jeden z partnerov- tu zistíte viac o tom ako sa môžete stať našim partnerom Partneri.

Ako využijeme vašu podporu?

Všetky financie slúžia na pokrytie personálnych a prevádzkových nákladov, ktoré súvisia s rozvojom OpenLabu, servisom študentov a našim ďalším rozširovaním do krajov.

OpenLab dnes: 267 študentov, 80 absolventov na 2 školách v 2 mestách 

Naše Laby: HybridLab, GamesLab, AppsLab

Pridajte sa k nám my všetci sme OpenLab…

Chcete sa dozvedieť viac o OpenLabe? sledujte nás na našich sociálnych sieťach alebo pozrite našu web stránku.

Facebook: www.facebook.com/OpenLab.sk/ Instagram: https://www.instagram.com/openlab.sk/Linkedin: LinkedinOpenLab Web: openlab.sk

Stručný popis organizácie

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a partnerského prístupu. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma