Menu

Profil OpenLab, o. z.

OpenLab, o. z.

Náš príbeh

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a partnerského prístupu. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia.

Prečo to robíme?

Veríme, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca ako aj prosperujúcej spoločnosti. Uvedomujeme si, že ak chceme niečo zmeniť, musíme ísť príkladom. Naša motivácia vyplýva z 3 základných dôvodov:

  • Celospoločenský rozvoj: Všetko, čo robíme zdieľame verejne, tak, aby aj školy mimo nášho okruhu mohli sami adaptovať princípy OpenLabu. Inšpirovali sme sa filozofiou open source z IT sveta

  • Učenie praxou: Študentov vedieme k tímovej spolupráci, ktorá im pomôže riešiť skutočne problémy. Študenti pracujú priamo v spolupráci s firmami v teréne a s ich najlepšími odborníkmi

  • Rozvoj talentu: Chceme vytvárať šikovné tímy, pretože sme presvedčení o tom, že skutočne veľké problémy dokážu vyriešiť hlavne vzájomne zladené tímy


Čím sme výnimoční? 

  • Partnerský prístup dáva študentom slobodu, ktorú vyvažujú zodpovednosťou.
    LabMaster je mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní míľnikov.
  • Projektové princípy - po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami tvoria konkrétny projekt pre zákazníka.
  • Problem driven princíp učenia, ktorý vedie študentov ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy.
  • Učebný blok je základný a „open source“ dokument, z ktorého sa študenti učia.
  • Dôraz na samoštúdium - študenti trávia 80% času samoštúdiom a tímovou prácou. 20% teórie slúži iba ako odrazový mostík.


Akú máme víziu?

OpenLab postupne rozširujeme ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane štandardom vzdelávania na Slovensku!

OpenLab dnes: 100 študentov v 7 OpenLaboch na 3 školách v 3 mestách 

Naše Laby: HybridLab, GamesLab, IoTLab, AppsLab a AILab

Pridajte sa a pomôžte tvoriť generáciu budúcich technologických lídrov Slovenska spolu s nami!

V mene našich študentov Vám ďakujeme! :)

Stručný popis organizácie

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a partnerského prístupu. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma