Menu

Profil OpenLab, o. z.

OpenLab, o. z.

Náš príbeh

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a partnerského prístupu. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia.

Prečo to robíme?

Veríme, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca ako aj prosperujúcej spoločnosti. Uvedomujeme si, že ak chceme niečo zmeniť, musíme ísť príkladom. Naša motivácia vyplýva z 3 základných dôvodov:

  • Celospoločenský rozvoj: Všetko, čo robíme zdieľame verejne, tak, aby aj školy mimo nášho okruhu mohli sami adaptovať princípy OpenLabu. Inšpirovali sme sa filozofiou open source z IT sveta

  • Učenie praxou: Študentov vedieme k tímovej spolupráci, ktorá im pomôže riešiť skutočne problémy. Študenti pracujú priamo v spolupráci s firmami v teréne a s ich najlepšími odborníkmi

  • Rozvoj talentu: Chceme vytvárať šikovné tímy, pretože sme presvedčení o tom, že skutočne veľké problémy dokážu vyriešiť hlavne vzájomne zladené tímy


Čím sme výnimoční? 

  • Partnerský prístup dáva študentom slobodu, ktorú vyvažujú zodpovednosťou.
    LabMaster je mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní míľnikov.
  • Projektové princípy - po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami tvoria konkrétny projekt pre zákazníka.
  • Problem driven princíp učenia, ktorý vedie študentov ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy.
  • Učebný blok je základný a „open source“ dokument, z ktorého sa študenti učia.
  • Dôraz na samoštúdium - študenti trávia 80% času samoštúdiom a tímovou prácou. 20% teórie slúži iba ako odrazový mostík.


Akú máme víziu?

OpenLab postupne rozširujeme ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane štandardom vzdelávania na Slovensku!

OpenLab dnes: 222 študentov v 9 OpenLaboch na 2 školách v 2 mestách 

Naše Laby: HybridLab, GamesLab, AppsLab

Pridajte sa a pomôžte tvoriť generáciu budúcich technologických lídrov Slovenska spolu s nami!

V mene našich študentov Vám ďakujeme! :)

Stručný popis organizácie

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a partnerského prístupu. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma