Menu

Profil Mária Janoszczyková

Mária Janoszczyková

Povolanie: Zodpovedná vedúca predajne

Prečo som sa stal overovateľom?

Rada by som pomohla ľuďom aby boli viac viditeľný pre svoje výzvy.

Aké výzvy chcem overovať?

Zachránte Teove nožičky pred amputaciou

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená