Menu

Profil ReŠtart Slovensko

ReŠtart Slovensko

Prečo sme sa stali overovateľom?

ReŠtart Slovensko 2013 organizuje Centrum pre filantropiu. Hlavným cieľom súťaže je podporiť čo najviac online prostriedkov, ktoré riešia offline problémy v spoločnosti. V tomto ročníku postupuje do finále 10 projektov, ktoré získajú možnosť si prostredníctvom overených výziev fundraisovať na svoje projekty v prospech občianskej spoločnosti.

Aké výzvy chceme overovať?

10 výziev finalistov súťaže ReŠtart Slovensko

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma