Menu

Ethos

Ethos

Náš príbeh

Nezávislé občianske hnutie ETHOS je dobrovoľným občianskym združením so zameraním na humanizmus a sekularizmus.

Občianske združenie ETHOS vzniklo 31. mája 2013. 

Cieľom združenia je:

  • budovanie a posilňovanie sekulárnej spoločnosti, ktorá sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu a je založená na svetonázorovej neutralite,

  • presadzovanie rovnosti všetkých občanov bez ohľadu na ich svetonázor, náboženské, názorové, rasové, etnické, rodové, politické, sociálne, kultúrne alebo iné rozdiely a sexuálnu orientáciu

  • ochrana práv ateistov, agnostikov, skeptikov a iných racionálne a slobodomyseľne zmýšľajúcich ľudí

  • všestranné rozvíjanie osobnosti človeka podľa zásad sekulárnej etiky a podpora dialógu medzi nenábožensky a nábožensky založenými ľuďmi

  • podpora a prehlbovanie princípov tolerancie, demokracie, pluralizmu, vzájomného rešpektu, solidarity, udržateľného života a nenásilia

  • pestovanie úcty k humanistickým hodnotám človeka a environmentálnym hodnotám Zeme

  • presadzovanie racionálneho, vedeckého, skeptického prístupu pri riešení otázok spoločnosti

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma