Menu

Profil Branko Takáč, PhD

Branko Takáč, PhD

Povolanie: lekár, špecialista, detský pneumológ

Prečo som sa stal overovateľom?

chcem pomáhať

Aké výzvy chcem overovať?

všetky

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená