Menu

Profil Dúholie

Dúholie

Náš príbeh

Sme vnímaví rodičia, ktorí poznajú svoje deti a chcú vlastným prístupom a aj výchovou v škole vyzdvihovať ich silné stránky. Chceme uvoľnené a šťastné deti, lebo také deti sa radi učia a sú zdravé. A tak sme založili Dúholie, lesný klub, pre všetkých, ktorí to cítia rovnako ako my.

OZ Dúholile sme založili v roku 2017. V rovnakom roku sme začali svoju aktívnu činnosť.
Naše hlavné aktivity sú:
- Lesný klub Dúholie pre deti vo veku od 3 do 14 rokov,
- Hravé nedele - určené pre dospelých a deti v každom veku. Pravidelne sa opakujúce podujatie každú poslednú nedeľu v mesiaci. Spolupracujeme s mnohými externými lektormi, ako Hana Dynková, Peter Živý, Zuzana Donovalová. Našimi stálymi lektormi sú Katka Huranová a Jozef Fekiač.
- spolupráca s celoslovenskými profesijnými zväzmi zameranými na školstvo a vzdelávanie.
Ako zázemie pre Lesný klub Dúholie nám slúži prenajatá jurta. Prenájom je časovo ohraničený do konca mája 2020. V roku 2019 sme začali so stavbou ekologickej budovy zo slamy, hliny, dreva, aby sme vytvorili stabilné a bezpečné prostredie pre činnosť OZ Dúholie. V roku 2020 chceme stavbu dokončiť.
Vízia:
Život sa deje ako príbeh, je v pohybe. Mnoho situácií prichádza ako skúška a podnet k rastu. Nekomfort, ktorý s takou situáciou prichádza, je výzvou. Aj v živote dieťaťa je veľa výziev. Prístup dospelého neustále dieťa zachraňovať pred nepohodlím spútava vôľu dieťaťa, ktoré sa tak stáva bezmocným a neschopným. Deti potrebujú prekonávať prekážky, aby rástli. Úlohy plnia primerane svojmu veku a schopnostiam. Nezáleží na výkone, ale na tom, čo deti na ceste k výsledku zažijú. Je pre ne užitočné zažiť úspech, ale aj neúspech. Deti bez zážitkov strácajú vôľu. Bez skúseností podliehajú neistote, strachu, zbytočnosti. Avšak nepodsúvame im predstavu, že život je boj. Svet je totiž bezpečné miesto pre život. Dieťa sa učí neustále – z interakcií, zo vzťahov, zo živého kontaktu so svetom. V Dúholí ich učíme vnímavosti, prístupnosti a otvorenosti. Vzdelávanie v Dúholí pripraví deti na to, aby boli samé sebou.
Hodnoty v pedagogike
- Úcta a rešpekt. Jedine v úcte a rešpekte sa vieme stretnúť s druhou ľudskou bytosťou. Úcta a vzájomné rešpektovanie sa vytvárajú bezpečie pre všetky situácie. Morálka nie je len pojem, ale základné morálne princípy sú životným štýlom
- Láskavosť. Byť láskavým znamená prijať seba samého v láske. Len tak vieme byť naozaj láskaví aj úprimní k druhým ľuďom ako aj k sebe. Cítiaci lásku a vďačnosť za to čo život prináša v akejkoľvek forme.
- Pravdivosť. Sme autentickí v každej našej činnosti a tým pádom pravdiví pred sebou aj pred svetom.
- Kompetentnosť. To čo robíme, robíme najlepšie ako vieme. Sme odborníkmi v našich oblastiach, ktorým sa venujeme. Ale chceme rásť ďalej a vzdelávať sa.
- Sila a vôľa, ktoré rastú s odvahou, odolnosťou a odhodlanosťou. Sme jeden tím a prijímame našu silu a vôľu. Vedome ich používame na zrealizovanie našich cieľov. Prijímame hojnosť a stabilitu, ktorá sa manifestuje vo všetkých oblastiach našich životov. Sme vďační obzvlášť za prejavenie našej vôle vo finančnej stabilite, vďaka ktorej sa môžeme venovať nášmu poslaniu.
- Pracovitosť je samozrejmosťou. Lebo nám prináša radosť a naplnenie. Vieme, že vďaka nej každý deň tvoríme niečo nové.
- Sloboda. Každému je dopriate toľko slobody, koľko zodpovednosti dokáže niesť. Sloboda a hranice nie sú pojmy, ktoré sa vylučujú, hoci sa to tak prvoplánovo môže javiť. Hranice vytvárajú u dieťaťa bezpečie, kedy mu nakladáme len toľko zodpovednosti, koľko dokáže uniesť. Mnoho rozhodnutí, ktoré dospelí od svojich detí očakávajú „v dobrom úmysle“ poskytnúť im slobodu prejavu, je pre deti príliš veľkou záťažou, pod ktorou deti konajú skratovo (sú nesústredené, hyperaktívne, agresívne). Slobodné dieťa potrebuje mať pri sebe kompetentného dospelého, ktorý celú situáciu vyhodnotí a zoberie za ňu zodpovednosť.


Stručný popis organizácie

Sme vnímaví rodičia, ktorí poznajú svoje deti a chcú vlastným prístupom a aj výchovou v škole vyzdvihovať ich silné stránky. Chceme uvoľnené a šťastné deti, lebo také deti sa radi učia a sú zdravé. A tak sme založili Dúholie, lesný klub, pre všetkých, ktorí to cítia rovnako ako my.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma