Menu

Profil Pestrec

Pestrec

Naše krédo

Environmentalistika pestrou formou

Stručný popis organizácie

Poslaním OZ Pestrec je ochrana životného prostredia a všetkých jeho zložiek, a to najmä formou environmentálnej výchovy, globálneho vzdelávania a vnútornej transformácie. V tomto zmysle chce Združenie vyvíjať aktivity, ktoré ľuďom ukážu dopad ich konzumného spôsobu života na celú Zem a pomôžu im zmeniť svoje správanie, tak v intelektuálnej ako aj v duševnej rovine. Združenie chce v tomto zmysle združovať ľudí, ktorí majú úctu a lásku k prírode ako aj ku všetkému živému i neživému.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma