Menu

Profil Liga za ľudské práva

Liga za ľudské práva

Náš príbeh

Ako nezisková organizácia sme pri našej činnosti závislí od projektov, grantov ako aj finančných príspevkov od firiem a jednotlivcov. Ak Vám nie je osud utečencov hľadajúcich útočisko a bezpečie v Slovenskej republike ľahostajný, môžete im pomôcť tým, že prispejete na zlepšenie ich sociálneho postavenia, prípadne pomôžete so zabezpečením chodu našej kancelárie.

Liga za ľudské práva (HRL) je mimovládna nezisková organizácia, ktorú v roku 2005 založili právnici a advokáti s dlhoročnou praxou v oblasti azylového práva. Od založenia až do dnešných dní je hlavným cieľom združenia ochrana práv cudzincov, ktorí sa zdržiavajú a žijú na území Slovenskej republiky. HRL vykonáva najmä rôzne právne aktivity (právne poradenstvo a poskytovanie informácií, právne zastupovanie v konaniach). Tieto aktivity sa sústreďujú najmä na cudzincov, ktorí potrebujú ochranu vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany, alebo ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu vrátiť domov, do krajiny pôvodu.

Rozsah činností, ktoré HRL vykonáva nie je obmedzený len na právne poradenstvo, ale zahŕňa aj poskytovanie sociálnych služieb našim klientom vo forme pomoci pri hľadaní zamestnania, pri financovaní rôznych jazykových alebo rekvalifikačných kurzoch, ako aj pomoc v iných oblastiach súvisiacich so začlenením sa našich klientov do slovenskej spoločnosti.

Osobitnou a na Slovensku jedinečnou činnosťou, ktorú HRL vykonáva je profesionálna analýza a výskum informácií o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl (tzv. COI – country of origin information – výskum).

Dôležitou súčasťou aktivít je aj vedenie Kliniky azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a výučba študentov práva. Cieľom kliniky je výchova nových právnikov – odborníkov v oblasti azylového a cudzineckého práva.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma