Menu

Ľudmila Andrejková

Ľudmila Andrejková

Povolanie: podnikateľka

Prečo som sa stal overovateľom?

Aby som mohla pomáhať viacerým ľuďom k naplneniu ich výziev.

Aké výzvy chcem overovať?

Predovšetkým na finančnú pomoc pri chorobách a liečbe a taktiež na samotnú podporu ľudí k ich lepšiemu životu.

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená