Menu

Národný ústav detských chorôb Deťom

Národný ústav detských chorôb Deťom

Náš príbeh

NÚDCH Deťom pomáha najväčšej detskej nemocnici na Slovensku poskytovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť detským pacientom, s najmodernejším vybavením a v prostredí priateľskom k deťom.

Občianske združenie NÚDCH Deťom pôsobí na pôde Národného ústavu detských chorôb. Našim cieľom je pomáhať tejto najväčšej detskej nemocnici na Slovensku najmä materiálnym a technickým vybavením, modernizáciou priestorov, podporu vzdelávacích, prednáškových a publikačných aktivít, organizáciou charitatívnych akcií a pod.

Stručný popis organizácie

Sme občianske združenie, ktorého cieľom je pomáhať chorým deťom a deťom so špeciálnymi potrebami. Pomáhame tým najmenším a najzraniteľnejším. Malí pacienti sú u nás na prvom mieste.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma