Menu

Klub priateľov DAB

Klub priateľov DAB

Náš príbeh

Milí priatelia divadla!
Sezóna 2023/2024 s témou BLIŽŠIE OD NÁS sa zameriava na tituly, témy a osobnosti z okolitých krajín – našich susedov, s ktorými máme k sebe veľmi blízko. Spája nás v rôznej miere jazyková príbuznosť, spoločná história a geopolitický vývoj, kultúrne prepojenia, významné osobnosti, tradície, spoločné mentálne východiská aj hodnotová orientácia. V mnohých ohľadoch sa však navzájom nepoznáme.

Plánované inscenácie sezóny s témou BLIŽŠIE OD NÁS sa dotýkajú vzťahov medzi kultúrami a národmi, ale aj medziľudských vzťahov ovplyvnených globálnymi spoločensko-politickými udalosťami a krehkosti hraníc v rámci stredoeurópskeho priestoru. V súčasnej geopolitickej situácii chceme upriamiť pozornosť na potrebu kultivovania týchto vzťahov a prepojení. Sezóna ponúkne vyváženú kombináciu titulov – súčasnú autorskú polodokumentárnu hru, muzikálovú rozprávku, kultový veľkovýpravný titul, novú ukrajinskú drámu a adaptáciu svetoznámej prózy. Pri štyroch z piatich inscenácii ide o prvé uvedenia daných titulov na Slovensku, resp. v slovenskom jazyku.
Viaceré inscenácie budú pripravovať zmiešané medzinárodné tímy. Pri koncipovaní sezóny sme tiež reflektovali viaceré výročia, ktoré si v sezóne 2023/2024 pripomenieme: 30. výročie rozdelenia Česko-Slovenska, 30. výročie vzniku V4 a 20. výročie vstupu členských krajín V4 do EÚ, čo bol jeden z kľúčových strategických plánov spojenia v rámci regiónu.

Aj vďaka vašej podpore budeme môcť pripraviť nasledujúce inscenácie - Pomlčka, Povala, Amadeus, Scény z rodinného života a Mordorys.

Bližšie informácie o inscenáciách, ktorých vznik môžete podporiť nájdete tu : https://www.dab.sk/inscenace/304-blizsie-od-nas

Ď A K U J E M E!

Klub priateľov DAB je občianske združenie, ktoré funguje pri Divadle Andreja Bagara v Nitre od roku 2002.

Cieľom činnosti Klubu priateľov DAB je podpora vzniku nových inscenácií, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích projektov v DAB v Nitre. Vytvárame podmienky pre interaktívne stretnutia a komunikáciu tvorcov a hercov s našimi návštevníkmi a priateľmi divadelného umenia a pomáhame propagovať naše divadelné umenie na Slovensku, ale aj na zahraničných divadelných festivaloch. Vďaka finančnej podpore a materiálnym prostriedkom získaných formou darov, sponzorských príspevkov a 2% z daní spolupracujeme pri organizovaní každoročných podujatí, akými sú Deň otvorených dverí a Deň detí, spoluorganizujeme diskusie s tvorcami a účinkujúcimi po vybraných predstaveniach pre študentov a dramaturgické úvody pred predstaveniami, či  spoločenské stretnutia na vernisážach v priestoroch divadla. 


Vaše príspevky Klubu priateľov DAB pomôžu Divadlu Andreja Bagara v Nitre prekonať súčasnú náročnú situáciu. O vyzbieraných finančných prostriedkoch a ich použití vás budeme priebežne podrobne informovať prostredníctvom https://www.dab.sk/klub-priatelov-dab.


Stručný popis organizácie

Klub priateľov DAB je občianske združenie, ktoré funguje pri Divadle Andreja Bagara v Nitre od roku 2002 a podporuje vznik nových inscenácií a ich propagáciu. Cieľom našej činnosti je podpora vzniku nových inscenácií, kultúrno-spoločenských projektov a vzdelávacích aktivít pre študentov v DAB v Nitre.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma