Menu

Profil Klub priateľov DAB

Klub priateľov DAB

Náš príbeh

Milí priatelia divadla!

Sezónu 21 -22 sme začali s odhodlaním prekonávať všetky prekážky, a hoci obmedzenia posledných mesiacov výrazne poznačili naše plány, vstúpili sme do nej s rešpektom, pokorou a nádejou.
Obdobie zatvorených divadiel počas uplynulých divadelných sezón bolo pre nás obdobím prehodnocovania a zmien našich budúcich plánov, ale aj návratov do minulosti. Preto aj sezóna 21-22 je pre nás v znamení reminiscencií – rozpomienok, pripomínania si výnimočných zážitkov a diel, uvedomovania si významu a dôležitosti návratov.
Veríme, že sa nám naše reminiscencie podarí s vašou pomocou pretaviť do nových hodnôt v jednotlivých tituloch novej divadelnej sezóny.

Ktoré inscenácie ste už podporili?

Jozef a jeho zázračný farebný plášť - svetoznámy muzikál, ktorý sme v DAB uviedli po 27 rokoch od jeho prvého uvedenia na Slovensku v réžii Jozefa Bednárika. V istom zmysle je nové naštudovanie tohto muzikálu aj reminiscenciou na jeho úspešné uvedenie z 90. rokov a na režiséra Bednárika, ktorý je s Nitrou tak veľmi spätý. Je to prvé uvedenie diela skladateľa Andrewa L. Webbera a libretistu Tima Ricea, prvé nitrianske naštudovanie muzikálu so živým orchestrom a prvýkrát je okrem hereckej zložky, tanečníkov, orchestra a zboru integrálnou súčasťou inscenácie aj 12-členný detský spevácko-herecký ansámbel.

Nádej zomiera posledná - touto inscenáciou sa po 20. rokoch vrátil na nitrianske javisko maďarský autor István Örkény. Úsmevná groteska s prvkami kabaretu a čierneho humoru je dramatizáciou jeho jednominútových poviedok. Inscenáciu pripravil ako svoju prvú réžiu v profesionálnom divadle dlhoročný člen umeleckého súboru Peter Oszlík.

Láska, sex a dane - bláznivú komédiu zo súčasnosti plnú nepredvídateľných momentov a vtipných situácií, ktoré spustí malý a nevinný daňový podvod, sme mali uviesť už minulú sezónu, avšak pre posuny spôsobené pandémiou sme ju uvediedli až v tejto sezóne. Touto inscenáciou sa po piatich rokoch vracia na dosky DAB režisér Svetozár Sprušanský.

Ktorú inscenáciu môžete ešte stále podporiť?

Kutlochy - autorská hra so živou hudbou bude príbehom hereckých generácií, ktoré sa striedali v známej nitrianskej divadelnej ubytovni od 50. rokov až po súčasnosť. Ponúkne reminiscencie na dávne historky a osudy známych osobností. Na pozadí skutočných príbehov zdokumentuje pamäť historickej budovy Národného domu so Sokolovňou, v ktorej Kutlochy sídlili, ale aj to, ako pod oknami budovy plynula doba a striedali sa režimy. Inscenácia bude prvou réžiou v slovenskom divadle Natálie Deákovej, slovenskej režisérky pôsobiacej v Čechách.

ĎAKUJEME!

Vaše DAB

Klub priateľov DAB je občianske združenie, ktoré funguje pri Divadle Andreja Bagara v Nitre od roku 2002.

Cieľom činnosti Klubu priateľov DAB je podpora vzniku nových inscenácií, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích projektov v DAB v Nitre. Vytvárame podmienky pre interaktívne stretnutia a komunikáciu tvorcov a hercov s našimi návštevníkmi a priateľmi divadelného umenia a pomáhame propagovať naše divadelné umenie na Slovensku, ale aj na zahraničných divadelných festivaloch. Vďaka finančnej podpore a materiálnym prostriedkom získaných formou darov, sponzorských príspevkov a 2% z daní spolupracujeme pri organizovaní každoročných podujatí, akými sú Deň otvorených dverí a Deň detí, spoluorganizujeme diskusie s tvorcami a účinkujúcimi po vybraných predstaveniach pre študentov a dramaturgické úvody pred predstaveniami, či  spoločenské stretnutia na vernisážach v priestoroch divadla. 


Vaše príspevky Klubu priateľov DAB pomôžu Divadlu Andreja Bagara v Nitre prekonať súčasnú náročnú situáciu. O vyzbieraných finančných prostriedkoch a ich použití vás budeme priebežne podrobne informovať prostredníctvom https://www.dab.sk/klub-priatelov-dab.


Stručný popis organizácie

Klub priateľov DAB je občianske združenie, ktoré funguje pri Divadle Andreja Bagara v Nitre od roku 2002 a podporuje vznik nových inscenácií a ich propagáciu. Cieľom našej činnosti je podpora vzniku nových inscenácií, kultúrno-spoločenských projektov a vzdelávacích aktivít pre študentov v DAB v Nitre.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma