Menu

Profil Klub priateľov DAB

Klub priateľov DAB

Náš príbeh

Milí priatelia divadla!

Sezónu 21 -22 začíname s odhodlaním prekonávať všetky prekážky, a hoci obmedzenia posledných mesiacov výrazne poznačili naše plány, vstupujeme do nej s rešpektom, pokorou a nádejou.
Obdobie zatvorených divadiel počas uplynulých divadelných sezón bolo pre nás obdobím prehodnocovania a zmien našich budúcich plánov, ale aj návratov do minulosti. Preto aj sezóna 21-22 je pre nás v znamení reminiscencií – rozpomienok, pripomínania si výnimočných zážitkov a diel, uvedomovania si významu a dôležitosti návratov.
Veríme, že sa nám naše reminiscencie podarí s vašou pomocou pretaviť do nových hodnôt a inšpirácií v jednotlivých tituloch novej divadelnej sezóny.

Ktoré inscenácie môžete podporiť?

Jozef a jeho zázračný farebný plášť - svetoznámy muzikál, ktorý uvádzame v DAB po 27 rokoch od jeho prvého uvedenia na Slovensku v réžii Jozefa Bednárika. V istom zmysle je nové naštudovanie tohto muzikálu aj reminiscenciou na jeho úspešné uvedenie z 90. rokov a na režiséra Bednárika, ktorý je s Nitrou tak veľmi spätý. Je to prvé uvedenie diela skladateľa Andrewa L. Webbera a libretistu Tima Ricea, prvé nitrianske naštudovanie muzikálu so živým orchestrom a prvýkrát bude okrem hereckej zložky, tanečníkov, orchestra a zboru integrálnou súčasťou inscenácie aj 12-členný detský spevácko-herecký ansámbel.

Nádej zomiera posledná - touto inscenáciou sa po 20. rokoch vracia na nitrianske javisko maďarský autor István Örkény. Úsmevná groteska s prvkami kabaretu a čierneho humoru je dramatizáciou jeho jednominútových poviedok. Inscenáciu pripravuje ako svoju prvú réžiu v profesionálnom divadle dlhoročný člen umeleckého súboru Peter Oszlík.

Láska, sex a dane - bláznivú komédiu zo súčasnosti plnú nepredvídateľných momentov a vtipných situácií, ktoré spustí malý a nevinný daňový podvod, sme mali uviesť už minulú sezónu, avšak pre posuny spôsobené pandémiou ju uvedieme v tejto sezóne. Touto inscenáciou sa po piatich rokoch vracia na dosky DAB režisér Svetozár Sprušanský, ktorý prinesie výnimočnú príležitosť pre hereckú bravúru protagonistov nitrianskeho súboru.

Kutlochy - autorská hra so živou hudbou bude príbehom hereckých generácií, ktoré sa striedali v známej nitrianskej divadelnej ubytovni od 50. rokov až po súčasnosť. Ponúkne reminiscencie na dávne historky a osudy známych osobností. Na pozadí skutočných príbehov zdokumentuje pamäť historickej budovy Národného domu so Sokolovňou, v ktorej Kutlochy sídlili, ale aj to, ako pod oknami budovy plynula doba a striedali sa režimy. Inscenácia bude prvou réžiou v slovenskom divadle Natálie Deákovej, slovenskej režisérky pôsobiacej v Čechách.

ĎAKUJEME!

Vaše DAB

Klub priateľov DAB je občianske združenie, ktoré funguje pri Divadle Andreja Bagara v Nitre od roku 2002.

Cieľom činnosti Klubu priateľov DAB je podpora vzniku nových inscenácií, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích projektov v DAB v Nitre. Vytvárame podmienky pre interaktívne stretnutia a komunikáciu tvorcov a hercov s našimi návštevníkmi a priateľmi divadelného umenia a pomáhame propagovať naše divadelné umenie na Slovensku, ale aj na zahraničných divadelných festivaloch. Vďaka láskavej finančnej podpore a materiálnym prostriedkom získaných formou darov, sponzorských príspevkov a 2% z daní spolupracujeme pri organizovaní každoročných podujatí, akými sú Deň otvorených dverí a Deň detí, spoluorganizujeme diskusie s tvorcami a účinkujúcimi po vybraných predstaveniach pre študentov a dramaturgické úvody pred predstaveniami, či  spoločenské stretnutia na vernisážach v priestoroch divadla. 


Vaše príspevky Klubu priateľov DAB pomôžu Divadlu Andreja Bagara v Nitre prekonať súčasnú náročnú situáciu. O vyzbieraných finančných prostriedkoch a ich použití vás budeme priebežne podrobne informovať prostredníctvom https://www.dab.sk/klub-priatelov-dab.


Stručný popis organizácie

Klub priateľov DAB je občianske združenie, ktoré funguje pri Divadle Andreja Bagara v Nitre od roku 2002 a podporuje vznik nových inscenácií a ich propagáciu. Cieľom našej činnosti je podpora vzniku nových inscenácií, kultúrno-spoločenských projektov a vzdelávacích aktivít pre študentov v DAB v Nitre.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma