Menu

Profil Klub priateľov DAB

Klub priateľov DAB

Náš príbeh

Milí priatelia divadla!
V 71. divadelnej sezóne sa vraciame do divadla v úplne novej situácii. V posledných mesiacoch sme ako spoločnosť zažili obdobie, pre ktoré v plnej miere platí konštatovanie, že "už nič nebude ako predtým". V DAB v Nitre bude nasledujúce obdobie snahou o znovuzrodenie a nájdenie zmyslu, podstaty a času pre našich blízkych. V pripravovaných tituloch novej sezóny prinesieme privátne aj celospoločenské témy, ako sú medziľudské vzťahy, tolerancia, spolunažívanie v komunite, ochrana prírody a otázky materiálneho zabezpečenia. Nevyhýbame sa však ani kritickému pohľadu na aktuálne témy - ako sú vzájomná znášanlivosť či environmentálne problémy. To všetko s nadhľadom a humorom, ktorý považujeme za veľmi potrebný práve v náročných situáciách a obdobiach.
Vaša podpora nám pomôže pripraviť prvú divadelnú adaptáciu posledného románu Jane Austenovej - LÁSKA SLEČNY ELLIOTOVEJ, komédiu o spolunažívaní obyvateľov bytového domu - VLASTNÍCI, komédiu zo súčasnosti - LÁSKA, SEX A DANE a edu-hru pre deti a mládež - KÝM NASTANE TICHO, ktorá vychádza z ťažby dreva a následných protestov v Tichej a Kôprovej doline v roku 2007.
ĎAKUJEME !

Klub priateľov DAB je občianske združenie, ktoré funguje pri Divadle Andreja Bagara v Nitre od roku 2002.

Cieľom činnosti Klubu priateľov DAB je podpora vzniku nových inscenácií, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích projektov v DAB v Nitre. Vytvárame podmienky pre interaktívne stretnutia a komunikáciu tvorcov a hercov s našimi návštevníkmi a priateľmi divadelného umenia a pomáhame propagovať naše divadelné umenie na Slovensku, ale aj na zahraničných divadelných festivaloch. Vďaka láskavej finančnej podpore a materiálnym prostriedkom získaných formou darov, sponzorských príspevkov a 2% z daní spolupracujeme pri organizovaní každoročných podujatí, akými sú Deň otvorených dverí a Deň detí, spoluorganizujeme diskusie s tvorcami a účinkujúcimi po vybraných predstaveniach pre študentov a dramaturgické úvody pred predstaveniami, či  spoločenské stretnutia na vernisážach v priestoroch divadla. 


Vaše príspevky Klubu priateľov DAB pomôžu v týchto dňoch Divadlu Andreja Bagara v Nitre prekonať súčasnú náročnú situáciu. O vyzbieraných finančných prostriedkoch a ich použití vás budeme priebežne podrobne informovať prostredníctvom https://www.dab.sk/klub-priatelov-dab.


Stručný popis organizácie

Klub priateľov DAB je občianske združenie, ktoré funguje pri Divadle Andreja Bagara v Nitre od roku 2002 a podporuje vznik nových inscenácií a ich propagáciu. Cieľom našej činnosti je podpora vzniku nových inscenácií, kultúrno-spoločenských projektov a vzdelávacích aktivít pre študentov v DAB v Nitre.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma