Menu

Profil Klub priateľov DAB

Klub priateľov DAB

Náš príbeh

Milí priatelia divadla!
Vaše príspevky Klubu priateľov DAB pomôžu Divadlu Andreja Bagara v Nitre prekonať súčasnú náročnú situáciu. Tak, ako mnohé ďalšie inštitúcie, aj DAB v Nitre muselo zatvoriť brány divadla, zrušiť predstavenia a všetky podujatia pre verejnosť. Napriek tomu už v týchto dňoch plánujú budúcu sezónu s vierou, že už v septembri 2020 budú môcť privítať v divadle svojich návštevníkov. Aj vaša podpora pomôže pripraviť nové inscenácie, vzdelávacie a kultúrne podujatia v 71. divadelnej sezóne 2020/2021.
Ďakujeme vám všetkým za vašu láskavú podporu!
Vieme, že iba #spoluvyhrame.

Klub priateľov DAB je občianske združenie, ktoré funguje pri Divadle Andreja Bagara v Nitre od roku 2002.

Cieľom činnosti Klubu priateľov DAB je podpora vzniku nových inscenácií, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích projektov v DAB v Nitre. Vytvárame podmienky pre interaktívne stretnutia a komunikáciu tvorcov a hercov s našimi návštevníkmi a priateľmi divadelného umenia a pomáhame propagovať naše divadelné umenie na Slovensku, ale aj na zahraničných divadelných festivaloch. Vďaka láskavej finančnej podpore a materiálnym prostriedkom získaných formou darov, sponzorských príspevkov a 2% z daní spolupracujeme pri organizovaní každoročných podujatí, akými sú Deň otvorených dverí a Deň detí, spoluorganizujeme diskusie s tvorcami a účinkujúcimi po vybraných predstaveniach pre študentov a dramaturgické úvody pred predstaveniami, či  spoločenské stretnutia na vernisážach v priestoroch divadla. 


Vaše príspevky Klubu priateľov DAB pomôžu v týchto dňoch Divadlu Andreja Bagara v Nitre prekonať súčasnú náročnú situáciu. O vyzbieraných finančných prostriedkoch a ich použití vás budeme priebežne podrobne informovať prostredníctvom https://www.dab.sk/klub-priatelov-dab.


Naše krédo

Našou snahou je podpora vzniku nových inscenácií a rôznych kultúrno-spoločenských a vzdelávacích projektov v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Pomáhame pri propagácii divadelného umenia DAB v rámci Slovenska, ale aj na zahraničných divadelných festivaloch. Vďaka finančnej podpore a materiálnym prostriedkom získaných formou darov, sponzorských príspevkov a 2% z daní každoročne spolupracujeme pri organizovaní DOD a Dňa detí, spoluorganizujeme diskusie s tvorcami a účinkujúcimi po vybraných predstaveniach pre študentov, dramaturgické úvody a spoločenské stretnutia na vernisážach v priestoroch DAB v Nitre.

Stručný popis organizácie

Klub priateľov DAB je občianske združenie, ktoré funguje pri Divadle Andreja Bagara v Nitre od roku 2002 a podporuje vznik nových inscenácií a ich propagáciu. Cieľom našej činnosti je podpora vzniku nových inscenácií, kultúrno-spoločenských projektov a vzdelávacích aktivít pre študentov v DAB v Nitre.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma