Menu

ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj

ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj

Náš príbeh

Michal (20) tento rok absolvoval strednú školu, odbor murár, a ako dobrovoľník pracuje s rómskou mládežou, vedie klub pre miestnych študentov. Michal býva so svojou družkou Valériou a malou dcérkou v rodičovskom dome, kde žije spolu 8 ľudí v 2 izbách, okrem Michala totiž s rodičmi bývajú aj jeho 3 súrodenci. Michalovým snom bolo postaviť pre svoju rodinu vlastný dom, preto sa rozhodol využiť možnosť mikropôžičky a stal sa tak jedným z prvých 6 majiteľov domov v Rankovciach, zapojených do projektu Budujeme nádej.

V osadách a chudobných komunitách žijú ľudia, ktorí sami alebo s pomocou odborníkov dokázali, že vedia vziať svoj život pevne do rúk a popasovať sa s nepriazňou osudu. Prostredníctvom projektu Budujeme nádej môžete podporiť mladé rodiny, ktoré sa rozhodli zlepšiť svoje životné podmienky tým, že si svojpomocne vybudujú vlastný domov.Sme ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj a naším poslaním je podporovať regionálny rozvoj, chrániť životné prostredie, napomáhať rozvíjať sociálny, ekonomický, vzdelanostný a kultúrny potenciál jednotlivcov, organizácií a komunít s dôrazom na riešenie problémov znevýhodnených regiónov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov a etnických menšín. Pri realizácii projektov sa venujeme celej komunite, všetkým vekovým kategóriám a našim klientom poskytujeme služby v sociálnej oblasti, v oblasti vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti.V júni 2013 sme odštartovali projekt Budujeme nádej, ktorý pomohol 6 mladým rómskym rodinám z obce Rankovce vybudovať si vlastný domov. Podstatou projektu je možnosť mikropôžičky, ktorá umožní rodinám legálne postaviť domček, súčasťou ktorého je aj malý pozemok. Vlastný domov, ktorý pre tieto rodiny predstavuje legálne postavený murovaný dom s osobitným miestom na spanie, varenie, hygienu a učenie, je obrovským krokom vpred nielen pre rodiny, ale pre celú komunitu.Pilotný projekt výstavby domov mal veľký úspech a možnosť mikropôžičky by radi využili aj ďalšie rodiny nielen z Rankoviec, ale aj z okolitých obcí, pre ktoré je kvôli ich sociálnemu a finančnému zázemiu možnosť pôžičky z banky nedostupná. A v čom je náš projekt výnimočný? Jeho názov – Budujeme nádej – nehovorí len o našej organizácii, darcoch a sponzoroch, hovorí najmä o samotných majiteľoch, ktorí si svoje domovy budujú sami, pričom na stavbe im pomáhajú ich rodinní príslušníci. Každý finančný dar bude zaradený do mikropôžičkového fondu a bude použitý ako kapitál na poskytnutie mikropôžičiek rodinám, ktoré sa zapojili do projektu výstavby domčekov. Podrobnejšie informácie o projekte, nákladoch spojených s výstavbou, ako aj o podmienkach, ktoré musia klienti spĺňať, aby boli zaradení do projektu nájdete na našej webstránke (link na stránku nájdete na konci článku). Veľmi pekne Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a nádej, ktorú našim klientom dávate!Ak chcete vedieť viac, kontaktujte nás:ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj Zemplínska 15/A, 040 01 Košice, tel/fax: 00421 917 179 639, etp@ke.etp.sk

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma