Menu

Profil Petr Ostružiar

Petr Ostružiar

Povolanie: fundraiser, riaditeľ oz MAKO SK

Prečo som sa stal overovateľom?

Som riaditeľom občianskeho združenia MAKO SK a denne riešime pomoc rodinám zo sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením. Súčasne už niekoľko rokov pôsobím ako fundraiser napríklad pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pôsobil som aj v Červenom nose. Nakoľko som v dennom kontakte s rodinami, osobne ich navštevujem, radím im ako a kedy žiadať o kompenzačné alebo zdravotnícke pomôcky, robím pre tieto rodiny workshopy a osobne im pomáham vyrovnávať sa aj s následkami obmedzení v súvislosti s Covid 19, chcel by som im aj touto cestou pomáhať. Ako overovateľ by som okrem kontroly oprávnennosti ich výzvy dokázal týchto ľudí aj smerovať k ďalším formám pomoci, na ktorú buď majú nárok alebo na miesta, kde sa o ďalšiu pomoc môžu uchádzať, prípadne im osobnou návštevou a odbornou radou poradiť, ako v nepriaznivej situácii postupovať ďalej.

Aké výzvy chcem overovať?

výzvy spojené so zdravotým alebo sociálnym znevýhodnením a výzvy, ktoré majú dopad na odstránenie problémov vzniknutých s dopadmi Covid 19

Moje výzvy ()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená