Menu

Centrum pre filantropiu, n.o.

Centrum pre filantropiu, n.o.

Náš príbeh

V Centre pre filantropiu, n.o. POMÁHAME POMÁHAŤ darcom, ktorí chcú darovať svoje financie, čas, energiu či schopnosti. Našim poslaním je rozvoj darcovstva a občianskej spoločnosti. Chceme aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku.

Sme organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Máme bohaté skúsenosti v poradenstve v oblasti sociálneho investovania a realizácií darcovských a rozvojových programov domácich i zahraničných subjektov v rôznych oblastiach života - od vzdelávania, cez sociálnu oblasť až po životné prostredie a aktivizmus. Čas nám umožnil získať hlboký prehľad o neziskovom sektore a o potrebách ľudí, ktorým slúži. Patríme medzi najväčšie grantové organizácie na Slovensku.

Naša organizácia je o ľuďoch: o tých čo v CpF pracujú a o tých pre ktorých pracujeme: sme svedkami príbehov konkrétnych ľudí. Príbehov pozitívnych aktivít. Príbehov pomoci a nefalšovanej ľudskej solidarity . Príbehov, v ktorých tí, ktorí majú, pomáhajú tým, ktorí nemajú, peniaze, talent, zdravie, ...). Príbehov ľudí, ktorí chcú zmeniť svet a sú rozhodnutí začať napríklad aj v susednej ulici, v parku, či v najbližšej kultúrnej pamiatke.

Prečo sme sa stali overovateľom?

Poslaním CPF je rozvoj filantropie a občianskej spoločnosti. Pri projekte Ľudia ľuďom stojíme od jeho vzniku. Našim cieľom je rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, pretože tie sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumenia. Veríme, že každá výzva je na portál pridaná úprimne a bez snahy zneužiť štedrosť darcov. CPF OVERUJE IBA VÝZVY ZVEREJNENÉ NEZISKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI. Viac na: http://bit.ly/M76QQJ

Aké výzvy chceme overovať?

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma