Menu

Profil Vaša charita, n.o.

Vaša charita, n.o.

Stručný popis organizácie

Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia - ľuďom bez domova, chudobným rodinám, marginalizovaným rómskym komunitám

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma