Menu

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Náš príbeh

Staňte sa podporovateľom CEEV Živica a spolupodieľajte sa na zmene, ktorá vychádza z vnútra. Motivujeme k zmenám v školách, vytvárame priestor na hlbší kontakt so sebou, predstavujeme inšpiratívne príklady, odpovedáme na eko-otázky...

VÍZIAChceme pomáhať tvoriť svet, v ktorom je každý človek inšpirovaný k hľadaniu vlastnej prirodzenosti. Veríme, že príroda vie ľudí mnohému naučiť. Problémy životného prostredia sú výzvou k tomu, aby sme svoju pozornosť obrátili dovnútra nás samých. Povrchné riešenia nebudú stačiť. Ten, kto dosiahol vnútorný pokoj a múdrosť môže byť najväčším prínosom pre ochranu životného prostredia.POSLANIEVeríme, že jeden hlboký zážitok mení človeka zásadnejšie ako štúdium mnohých kníh. Učíme preto tak, aby sme oslovovali nielen intelekt, ale celú ľudskú bytosť. Prinášame inšpiratívne cesty vo vzdelávaní, nabádame k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti. Prinášame príklady, ukazujeme smer, ponúkame praktické riešenia. Povzbudzujeme ľudí, aby hľadali vlastnú cestu k svetu založenému na slobode, zodpovednosti a úcte.NAŠE HODNOTYRešpektujeme slobodu každého jedinca. Veríme, že každý má právo hľadať vlastnú cestu. Za nedeliteľnú súčasť tejto slobody považujeme zodpovednosť voči ostatným ľuďom a prírode okolo nás. Veríme tiež, že všetko živé si zaslúži našu úctu, pretože všetko živé pramení z jediného bytia. Aj vďaka Vám ...

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma