Menu

Profil Národný Trust n. o.

Národný Trust n. o.

Náš príbeh


Poslaním Národného Trustu n. o. je podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

V roku 2006 Národný Trust n.o. vzhľadom k nie práve ideálnemu stavu mnohých historických parkov a záhrad na Slovensku a nedostatočnej informovanosti verejnosti v tejto oblasti inicioval vznik pracovnej skupiny "Priatelia historických parkov a záhrad". Táto pracovná skupina pozostáva z odborníkov v danej oblasti ako aj nadšencov a dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajný osud historických parkov a záhrad na Slovensku.

Cieľom skupiny je podnecovať záujem o historické parky a záhrady všetkými prostriedkami, vhodnými na zachovanie tohto typu kultúrneho dedičstva a na jeho lepšie poznanie a cenenie; pomôcť vedeckému výskumu, šíreniu informácií a ich medzinárodnej výmene, publikovaniu odborných a popularizačných diel, viesť obyvateľstvo k rešpektovaniu, chápaniu prírody a historického, resp. kultúrneho dedičstva .

Podujatie Víkend otvorených historických parkov a záhrad je jedným z konkrétnych výstupov a výsledkom spolupráce ľudí voľne združených v pracovnej skupine.

Stručný popis organizácie

Poslaním Národného Trustu n. o. je podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma