Menu

Národný Trust n. o.

Národný Trust n. o.

Náš príbeh


Poslaním Národného Trustu n. o. je podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

V roku 2006 Národný Trust n.o. vzhľadom k nie práve ideálnemu stavu mnohých historických parkov a záhrad na Slovensku a nedostatočnej informovanosti verejnosti v tejto oblasti inicioval vznik pracovnej skupiny "Priatelia historických parkov a záhrad". Táto pracovná skupina pozostáva z odborníkov v danej oblasti ako aj nadšencov a dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajný osud historických parkov a záhrad na Slovensku.

Cieľom skupiny je podnecovať záujem o historické parky a záhrady všetkými prostriedkami, vhodnými na zachovanie tohto typu kultúrneho dedičstva a na jeho lepšie poznanie a cenenie; pomôcť vedeckému výskumu, šíreniu informácií a ich medzinárodnej výmene, publikovaniu odborných a popularizačných diel, viesť obyvateľstvo k rešpektovaniu, chápaniu prírody a historického, resp. kultúrneho dedičstva .

Podujatie Víkend otvorených historických parkov a záhrad je jedným z konkrétnych výstupov a výsledkom spolupráce ľudí voľne združených v pracovnej skupine.

Stručný popis organizácie

Poslaním Národného Trustu n. o. je podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma