Menu

Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita

Náš príbeh

Prostredníctvom siete desiatich diecéznych a arcidiecéznych charít pomáhame približne 70-tisíc ľuďom v núdzi na celom Slovensku. Vďaka našim projektom, humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráci podávame pomocnú ruku v 13 krajinách vo svete.

Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. V takmer 345 zariadeniach zdravotníckych a sociálnych služieb na Slovensku, poskytuje SKCH služby seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi v krízových situáciách a ľuďom bez domova. SKCH pomáha na Slovensku a v zahraničí aj v prípade humanitárnych katastrof, ako sú zemetrasenia a povodne. Humanitárna pomoc tiež smeruje do krajín, ktoré trápia vojnové konflitky. Rozvojová spolupráca zlepšuje životy ľudí v chudobných krajinách sveta.

Okrem priamej pomoci a podpory SKCH pripravuje aj rôzne kampane a podujatia, ktorých cieľom je upozorniť na problémy ľudí v núdzi a zvýšiť povedomie verejnosti o ich potrebách a živote. SKCH je tiež členom Caritas Internationalis a Caritas Europa, čím je medzinárodne prepojená a koordinovaná s inými celosvetovými organizáciami.

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma